Indledning

Sådan laver du en indledning 10. marts 2018 – Slået op i: Sådan gør du

Hvordan skriver du en god indledning? Formålet med indledningen er at give læseren en introduktion til projektet samt et overblik over, hvad der venter. Indledningen fungerer også som en appetitvækker, som guider læseren ind i projektet og giver en introduktion til emnet, problemstillingen og til formålet med projektet. Lav en indledning, der fænger! Start hele projektet med en ordentlig fanfare: væk læseren med en spændende indledning. I stedet for at skrive ”Jeg har fået til…

Læs mere
Problemformulering

Sådan laver du en problemformulering – Slået op i: Sådan gør du

Sådan laver du en god problemformulering En god problemformulering skal indeholde det eller de spørgsmål, som du ønsker at besvare i projektet. Det er problemformuleringen, der angiver, hvad der skal undersøges og hvordan. Hvis du har svært ved at komme i gang, kan du også spørge dig selv om, hvad det er, du gerne vil konkludere. Det er ikke sikkert, at du ender med at kunne skrive netop den konklusion, men det ved du først,…

Læs mere
Find emne

Sådan finder du et godt emne til dit projekt – Slået op i: Sådan gør du

Hvordan vælger du et godt emne til dit projekt? Det er et spørgsmål, du sikkert allerede har stillet dig selv, og måske har du allerede fundet noget, der har vakt din interesse. Undren, nysgerrighed og ubesvarede spørgsmål er ofte gode udgangspunkter for et solidt projekt. Det kan dog være utrolig svært at vælge, især når der er frit valg på alle hylder. Måske er det første gang i din studietid, at du selv skal formulere…

Læs mere

Sådan laver du en analyse i dit projekt – Slået op i: Sådan gør du

Hvordan kommer du i gang med analysen i dit projekt? I analysen skal du undersøge det spørgsmål, du stillede i problemformuleringen. I analysen spørger du for eksempel: hvorfor, hvordan, hvor mange eller hvor? Du finder sammenhænge og påviser og forklarer forskelle og ligheder. Mulighederne i en analyse er endeløse, men du vil ofte skulle bruge analysemetoder, som du allerede kender fra din uddannelse: Skriver du projekt indenfor samfundsfag, skal du måske foretage statistiske analyser, læser…

Læs mere
Forsiden

Hvad skal der stå på forsiden af dit projekt? 7. marts 2018 – Slået op i: Sådan gør du

Hvordan skal din forside på projektet se ud? Inden du bruger tid på at designe en rigtig flot forside, så tjek om dit studie har en standardforside, som du skal benytte. Hvis dette er tilfældet, skal denne altid sættes ind helt foran. Din egen forside med forsidebillede og den helt rigtige grafiske opsætning kommer så på siden efter. Hvis du ikke skal benytte en standardforside, så undersøg om der er bestemte elementer, der skal indgå…

Læs mere
Formalia

Sådan får du styr på formalia i dit projekt 5. marts 2018 – Slået op i: Sådan gør du

Hvad betyder formalia? Formalia i et projekt er de krav, der stilles fra din uddannelse til, hvordan teksten i projektet, dvs. udformning og opsætning, skal se ud, når du afleverer det. De fleste uddannelser har en færdig liste med formalia til projektet, og her kan du tjekke, om der skal være 1½ linjeafstand, om abstract og fodnoter tæller med i det samlede antal tegn, og om du evt. skal benytte en bestemt forsideblanket. Der er…

Læs mere