Skriveprocessen

Litteraturliste

Hegelund, Signe (2000). Akademisk argumentation: skriv overbevisende opgaver på de videregående uddannelser. Frederiksberg: Samfundslitteratur.
Note: Her får du en kort, men god indføring i, hvordan du argumenterer igennem projektet. Der gives praktiske eksempler på, hvordan argumentationen kommer til at fungere, samt hvordan underbyggende og troværdige argumenter konstrueres.

Jørgensen, Charlotte & Onsberg, Merete (2011). Praktisk argumentation (3. udg.).Odense: Nyt Teknisk Forlag
Note: Bogen giver dig værktøjer til at argumentere og til at vurdere andres argumentation. Med sine mange øvelser kommer du igennem de forskellige faser i opbygningen af det gode argument.

Kulturministeriet (2006). God citatskik og plagiat i tekster: vejledende retningslinjer. Lokaliseret den 13. april 2020 på: http://kum.dk/servicemenu/publikationer/2006/god-citatskik-og-plagiat-i-tekster
Note: Internetpublikationen indeholder gode råd til, hvordan man citerer og refererer korrekt. Med udgangspunkt i Ophavsretsloven demonstreres det, hvordan kildeangivelse foretages i praksis.

Skov, Signe (u.å.). Sprogtest. Lokaliseret den 13. april 2020 på: https://hum.ku.dk/uddannelser/vejledning/sprogtest
Note: Skrivekonsulent Signe Skov har lavet to sprogtest som du kan bruge, hvis du ønsker at blive klogere på hvad det vil sige at skrive akademisk, eller hvis du bare er interesseret i at teste dine akademiske skrivefærdigheder.

Stray Jørgensen, Peter (2014). Formalia i opgaver på videregående uddannelser : serviceafsnit, litteraturhenvisninger, layout og typografi (3. udg.). Frederiksberg: Samfundslitteratur.
Note: Bogen giver en række praktiske anbefalinger til, hvordan du får styr på formalia, altså alle de tekniske detaljer i projektet: indholdsfortegnelse, litteraturliste, bilag osv.

Syddansk Universitet, Københavns Universitet, Aarhus Universitet & Danmarks Forskningsbiblioteksforenings Forum for Brugeruddannelse (u.å.) Stopplagiat.nu. Lokaliseret den 13. april 2020 på: www.stopplagiat.nu
Note: I denne webtutorial defineres plagiat – og især hvordan du kan undgå at blive beskyldt for det. Prøv quizzen med ti spørgsmål om korrekt brug af litteraturhenvisninger.

Læs også: Argumentation