Dataindsamling

Litteraturliste

Andersen, Ib (2006). Dataindsamling og spørgeteknikker: – i projektarbejder inden for samfundsvidenskaberne. Frederiksberg: Samfundslitteratur.
Note: Et kort og overskueligt hæfte, der giver et godt overblik over både kvalitative og kvantitative metoder og benyttelsen af dem i samfundsvidenskaberne. Du får her også hjælp til at komme fra problemformulering til dataindsamling, samt til at vælge imellem de forskellige dataindsamlingsteknikker.

Blom-Hanssen, Jesper (2002). Statistik for praktikere. København: Ingeniøren-Bøger.
Note: Bogen behandler forskellige metoder til dataanalyse og kan benyttes som opslagsværk, når der skal udarbejdes statistik. Kan anvendes af alle, der ønsker en indføring i praktisk statistik.

Boolsen, Merete Watt (2008). Spørgeskemaundersøgelser: fra konstruktion af spørgsmål til analyse af svarene. København: Hans Reitzels Forlag.
Note: Her bliver du taget hele vejen rundt om spørgeskemaundersøgelsen, fra spørgsmålskonstruktion til dataanalyse og efterprøvning af resultaterne.

Hansen, Erik Jørgen & Hjorth Andersen, Bjarne (2009). Et sociologisk værktøj: introduktion til den kvantitative metode (2. udg.). København: Hans Reitzels Forlag.
Note: Hovedemnet for denne bog er indsamling af kvantitative data, især ved hjælp af spørgeskemaer. Det forklares også, hvordan man kan lave en god problemformulering og efterfølgende hvordan data analyseres statistisk.

Hansen, Niels-Henrik M.; Marckmann, Bella & Nørregård-Nielsen, Esther (2015). Spørgeskemaer i virkeligheden: målgrupper, design og svarkategorier (2. udg.). Frederiksberg: Samfundslitteratur.
Note: Bogen giver en grundig indføring i, hvordan man konstruerer et godt spørgeskema. Alle undersøgelsens elementer forklares, bl.a. målgruppe, spørgsmålstyper og indsamlingen af svar. For selve behandlingen af de indkomne data henvises til statistikbøgerne andre steder i listen.

Kjær, Nina Kanstrup; Cajus Pedersen, Hans & Kristiansen, Erik (2011). Guide til spørgeskemaundersøgelser, interview og observationer (3. udg.). Brabrand: Forlaget ’94.
Note: På et praktisk og handlingsorienteret plan gennemgås det, hvordan man kan udforme spørgeskemaer, interviews og observationer, og hvordan disse metodiske værktøjer kan benyttes til at lave undersøgelser med.

Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2015). InterView: det kvalitative forskningsinterview som håndværk (3. udg.). København: Hans Reitzels Forlag.
Note: Grundbogen om interviews. Hvis du har foretaget interviews i forbindelse med dit projekt, så er det en god ide at læse denne bog. Bogen er fyldt med praktiske eksempler og sammen med den letforståelige teori illustreres det, at interviewteknik er et håndværk, der nemt kan læres.

Larsen, Ann Kristin (2010). En enklere metode: vejledning i samfundsvidenskabelig forskningsmetode. København: Akademisk Forlag.
Note: De enkelte metoder indenfor samfundsvidenskabelig forskning beskrives udførligt, og der gives praktisk vejledning i anvendelsen af kvalitative og kvantitative metoder.

Launsø, Laila & Rieper, Olaf (2017). Forskning om og med mennesker: forskningstyper og forskningsmetoder i samfundsforskning (7. udg.). København: Nyt Nordisk Forlag.
Note: Hele forskningsprocessen fra teoridannelse til den praktiske dataindsamling tages under behandling og forklares ud fra eksempler. Målgruppen er de samfundsvidenskabelige uddannelser, men kan anvendes af alle.

Petersen, Nikoline Jacoby & Østergaard, Sille (2005). Projektsamarbejde: med organisationer og virksomheder. Frederiksberg: Samfundslitteratur.
Note: Bogen handler om, hvordan man får et godt samarbejde med en virksomhed og tilvejebringer de data, der skal bruges til projektet. Der er også fokus på, hvordan man giver samarbejdspartneren en brugbar tilbagemelding på resultaterne.

Riis, Ole (2005). Samfundsvidenskab i praksis: introduktion til anvendt metode. København: Hans Reitzels Forlag.
Note: I bogen præsenteres på begynderniveau de metoder, som benyttes til samfundsforskningen, bl.a. interviews, observationer, spørgeskemaer, statistik og kvalitative analyser. Fortrinsvis til studerende på de samfundsvidenskabelige uddannelser, men kan benyttes af alle.

Samsøe, Steffen (2012). Naturvidenskabelige metoder. København: L&R Uddannelse.
Note: Bogen henvender sig primært til gymnasieelever, men kan også bruges på videregående uddannelser til alle, der arbejder med naturvidenskab i praksis, og som trænger til en genopfriskning af naturvidenskabelig metode. Især kan bogen anbefales for sin udtømmende forklaring af hypotese, eksperiment og observation.

Stahlschmidt, Anders & Knoop Christensen, Peter (2014). Spørgeteknik (2. udg.). København: Børsens Forlag.
Note: Har du brug for en uddybning af, hvordan man stiller gode spørgsmål i f.eks. interviews, så kan denne bog anbefales. Med eksempler fra virkeligheden viser Spørgeteknik vejen til at få de svar, du har brug for at få.

Stjernholm Madsen, Birger (2017). Statistik for ikke-statistikere (3. udg.). Frederiksberg: Samfundslitteratur.
Note: Bogen forklarer på en letforståelig måde statistik, så alle kan være med. De forskellige elementer i databehandlingsprocessen forklares med god brug af praktiske eksempler.

Toft, Trine (2012). Informationssøgning til bachelorprojektet – for professionsbachelorer. Frederiksberg: Samfundslitteratur
Note: Bogen forklarer, hvor og hvordan du finder de informationer, du skal bruge til dit bachelorprojekt og indeholder guides til emnesøgning og brug af biblioteket, tips og tricks til effektive søgninger på Google, en gennemgang af hvordan man får data ud af Statistikbanken, lovstof, artikeldatabaser til osv.

Toft, Trine (2013). Find viden – informationssøgning for de gymnasiale uddannelser. Frederiksberg: Samfundslitteratur
Note: Bogen forklarer, hvor og hvordan du finder de informationer, du skal bruge til dit projekt og indeholder guides til emnesøgning og brug af biblioteket, tips og tricks til effektive søgninger på Google, en gennemgang af hvordan man får data ud af Statistikbanken, lovstof, artikeldatabaser til osv.

Læs også: Noget, der ligner Den gode opgave