Om projektarbejde

Litteraturliste

Dahl, Anders; Dich, Trine; Hansen, Tina & Olsen, Vagn (2016): Styrk projektarbejdet: en redskabsbog til problemorienteret projektarbejde (2. udg.). Frederiksberg: Biofolia.
Note: Bogen, der forklarer, hvordan du får et godt projektarbejde op at stå. Til grupper, der arbejder problemorienteret, og som gerne vil have praktiske anvisninger på, hvordan man styrker samarbejdet og tager konflikterne i opløbet.

Mac, Anita & Hagedorn-Rasmussen, Peter (red.) (2018). Projektarbejdets kompleksitet: viden, værktøjer og læring. Frederiksberg: Samfundslitteratur
Note: Læs denne bog, inden du gør noget andet. Her er svaret på, hvordan man arbejder sig igennem projektarbejdets kaotiske start, samt tips til den gode gruppedannelse, projektmøder og feedback. Bogen tager også projektstyring op og viser vej gennem skriveprocessen.

Læs også: Gruppearbejde eller solo?