Sådan laver du en analyse i dit projekt

Hvordan kommer du i gang med analysen i dit projekt?

I analysen skal du undersøge det spørgsmål, du stillede i problemformuleringen. I analysen spørger du for eksempel: hvorfor, hvordan, hvor mange eller hvor? Du finder sammenhænge og påviser og forklarer forskelle og ligheder. Mulighederne i en analyse er endeløse, men du vil ofte skulle bruge analysemetoder, som du allerede kender fra din uddannelse:

Skriver du projekt indenfor samfundsfag, skal du måske foretage statistiske analyser, læser du til pædagog, så skal du måske inddrage teoretikere og lave en teoretisk analyse af begrebet inklusion, og som maskinmester kan du vælge at lave et forsøg og teste forureningsindholdet i smøreolie med en olieanalyse.

Hvad er en analyse?

Hvor empirien er det, du gerne vil undersøge, så er analysen det, du gør for at finde ud af, hvorfor noget er, som det er. En analyse er med andre ord en systematisk undersøgelse af for eksempel ting, fænomener eller holdninger.

Fokus skal være på at finde svar på dine spørgsmål, og i analysen skal du undersøge de enkelte dele, sammenligne dem og finde systemer og strukturer. Det er her, du forsøger at forstå eller forklare det objekt, du har valgt at undersøge. Herefter kan du begynde at fortolke resultaterne: Hvorfor viser de det, de viser? Hvordan forholder de sig til hinanden?

Hvordan skriver du analyseafsnittet i dit projekt?

Der er ingen formelle krav til opbygningen af selve undersøgelsen, men den skal være klar, struktureret og logisk. Brug gerne figurer og tabeller til at forklare og illustrere, hvad du skriver i teksten. Sorter i alle tilfælde dine data og præsenter kun hovedresultaterne. Resultaterne, som du har lagt i bilag, kan præsenteres i selve projektet som tabeller, grafer eller lagkagediagrammer.

Det kan være fordel at opdele afsnittet i mindre dele, der hver især tager forskellige dele af undersøgelsen op. Hvert delemne kan du give med en relevant overskrift. Du må meget gerne lige afslutte de enkelte afsnit af med en lille delkonklusion og skrive de vigtigste resultater, inden du går videre.

Få en gratis projektskabelon – klik her!

Vil du se eksempler analyser i projekter?

Hvis du mangler inspiration til, hvordan du skal skrive dit analyseafsnit, så er Google din ven! Mange studerende lægger deres projekter ud på nettet, og med de rigtige søgninger, kan du finde gode eksempler på projekter. Prøv for eksempel at søge på Google sådan her: [projekttype analyse filetype:pdf emne]. Du kan sætte dine egne ord ind i søgningen her.

Et lille tip: Mange projekter bliver lagt ud på nettet i filtypen PDF. Med søgeordet ‘filetype:pdf’ kan du afgrænse din søgning til kun at finde PDF-filer.

Læs mere om analyser!

I bogen Bachelorprojektet – sådan gør du! kan du læse mere om, hvordan du laver en god analyse. Du får også tjeklister til de forskellige afsnit, så du kan se, om du har husket at få det hele med.

Bachelorprojektet - sådan gør du