Metatekst

Skriv godt i dit projekt

Metatekst er en hjælp til din læser, når projektet skal formidles. Det er ikke nok kun at præsentere resultaterne af din undersøgelse – du skal også gøre det på en sådan måde, at det bliver interessant for læseren. Når du har lagt det første lag af tekst på, altså rå-teksten, kan du begynde at gøre projektet mere læsevenligt.

Din læser har ikke nødvendigvis samme store viden om projektet, som du har, og derfor skal du huske at uddybe og forklare det, der for dig virker helt åbenlyst. Dette kan f.eks. gøres ved at skrive metatekst, altså tekst om teksten, der giver læseren en forståelse af, hvorfor du vælger at inddrage de forskellige dele af emnet.

Hjælp læseren

Det er din opgave at hjælpe læseren igennem projektet og give læseren en forståelse af, hvad vedkommende egentlig skal med din tekst. Derfor: Når du starter med et afsnit, så bruger du lige 1½ linje på at fortælle:

  • Hvor er vi? Er du ved at forklare, analysere eller vurdere noget? Så brug ordene
  • Hvad taler vi om? Er det et nyt begreb, du vil introducere dine egne reflektioner eller andres teori?
  • Og hvorfor taler vi om det? Vis sammenhængen med de andre afsnit

Ned ad skiløjpen

Forestil dig at du står oppe på toppen af en skibakke sammen med din læser. Læseren har ikke været nede ad løjpen før, men nu skal I sammen rundt om alle de røde flagmarkeringer. På vej ned vil det være din opgave at guide læseren hen til alle de røde flag og samtidig fortælle, hvorfor I nu skal derhen.

Når du starter på et nyt afsnit, skal du derfor fortælle læseren, hvorfor afsnittet er relevant for hele projektet.  I praksis giver det nogle sætningskonstruktioner, der kan starte sådan her.

Eksempel

  • I det forrige afsnit blev det demonstreret, hvordan mediedækningen af OL i Bejing havde indflydelse på menneskerettighederne i Kina, men inden det kan konkluderes, om [vores forslag] er en brugbar løsning, er det vigtigt at undersøge, om faktor y også spiller en rolle for processen.
  • Tidligere påvistes det, at æbler smager bedre end pærer, og til brug for undersøgelsen – om æbler virkelig er den bedst smagende frugt – inddrages nu også vindruer og kiwier.
  • I den problemstilling, som her blev afdækket, ligger der også et spørgsmål om kvantemekanikkens filosofiske konsekvenser, som kort skal belyses.
  • I det følgende vil der blive redegjort for det, som Aadland betegner som etik og moral. Dette vil senere blive anvendt til at analysere tolkenes handlemuligheder i de to udvalgte cases og til en diskussion af hensigtsmæssigheden i handlemulighederne.

Den vigtige 1½ linje

Når du har hjulpet læseren i gang med afsnittet, kan du begynde at gå i detaljer med den redegørelse, analyse, diskussion etc., som du gerne vil behandle. Brug også lige 1½ linje i slutningen af afsnittet på at runde af og fortælle, hvad du foreløbig er kommet frem til.

Læs også: Den røde tråd