Det moderne gennembrud

Det moderne gennembrud

Skal du skrive et projekt om Det moderne gennembrud, kommer her 5 gode forslag til steder, hvor du kan søge viden, og også forslag til ord du kan prøve at søge på. Prøv at søge med mange forskellige ord og med deres forskellige endelser. Der er brugt forskellige søgeord til alle stederne, men når du kommer til et nyt sted, så starter du med at køre de søgeord igennem, som du allerede har prøvet i de andre baser.

Du kan også trunkere, hvilket vil sige, at du sætter et tegn efter første del af ordet, så du får søgt på alle endelser samtidig. F.eks. finder [kvind?] både kvinde, kvinder og kvindernes. Det er forskelligt fra base til base, hvilket tegn, du kan bruge til at trunkere med, men det er oftest * eller ? eller +.

Hvis du vil gøre det nemt for dig selv, så laver du en oversigt over dine egne søgninger, der ligner denne her. På den måde kan du hele tiden huske, hvad du har søgt på og hvorhenne!

Emne

Et emne inden for Det moderne gennembrud kunne indeholde følgende delemner:

Perioden 1870-1890 indenfor: Sædelighedsfejden * Det moderne gennembrud på følgende områder: * udvikling på arbejdsmarked * Ændringer på arbejdsmarked * Tendenser undervejs i udviklingen * Kvindens rolle i tiden * Familien

Google

Du kan starte med at google for på den måde at komme ind i emnet og få nogle flere søgeord. Prøv at skrive søgeordene, som de står her, incl. punktummer og anførselstegn.

Søgeord i Google: “det moderne gennembrud” – industrialiseringen familien borgerskabet – 1800-tallet arbejdsmarkedet – 1800-tallet kvinder – sædelighedsfejden – 1870..1890 kvinder – industrialiseringen feminisme – industrialiseringen køn – handskemoral – osv.

Folkebiblioteket

På folkebiblioteket kan du låne mere generelle materialer om dit emne. Her vil du f.eks. kunne finde biografier om tidens forfattere og oversigtværker om perioden, f.eks. Litteraturhistorisk grundbog: Det moderne gennembrud 1870-1914.

Hvis du ikke har været på dit lokale folkebibliotek før, kan du søge på Google med navnet på din by samt bibliotek for at finde hjemmesiden på det. Her har du adgang til at søge i de bøger, tidsskrifter og andre materialer, som står på biblioteket. Husk også at klikke dig videre på emneordene. For at kunne reservere og låne bøgerne, skal du være meldt ind – og det er gratis. Medbring dit sygesikringsbevis og bibliotekets blanket med underskrift fra dine forældre, hvis du er under 18 år.

Søgeord på folkebiblioteket: sædelighedsfejden – (klik på) sædelighed – kvinder 1800-1899 (vælg nonfiktion) – industrialisering? – industrialiseringen kvinder – det moderne gennembrud – det moderne gennembrud kvinder – kvindebevægelsen – feminisme – industrihistorie – osv.

Læs også: Her skal du søge: Dansk

bibliotek.dk

Skal du bruge bøger, som ikke findes på dit lokale folkebibliotek, kan du bruge bibliotek.dk. Her søger du i alle biblioteker i Danmark på samme tid; bl.a. Det Kongelige Bibliotek, KVINFO og Syddansk Universitetsbibliotek. Gennem bibliotek.dk kan du finde rigtig mange materialer til dit projekt, og også specialviden, som f.eks. er bøger eller artikler, der går i dybden med meget små dele af meget store emner. Her kan du f.eks. finde atiklen Kvindesagen og det moderne gennembrud. Husk også at klikke dig videre på emneord.

Søgeord på bibliotek.dk: industrialisering* familie* – sædelighedsfejden – borgerskab* kvinde* – det moderne gennembrud – kvinder 1800-1899 – osv.

Faktalink

Faktalink er en samling artikler om aktuelle og samfundsrelevante emner: sport, kultur, historie, politik, IT, trends, medier osv. Emnerne afspejler de mest populære projektemner, f.eks. feminisme, Berlinmuren og apartheid. Samlingen omfatter i skrivende stund ca. 450 artikler, samt flere tusinde links og henvisninger. Du må citere fra og henvise til artiklerne i din litteraturliste. Du kan også bruge Faktalink til at få forslag til bøger og hjemmesider om dit emne.

Søgeord på Faktalink: det moderne gennembrud – industrialisering – feminisme – kvinder osv.
Sådan skriver du projekt

Wikipedia

Wikipedia er et brugerskabt onlineleksikon, hvor alle kan bidrage. På trods af sit indhold, der ikke altid er lige pålideligt, har siden rigtig mange andre gode kvaliteter: Her er det nemt hurtigt at danne sig et overblik over et emne, og ofte er der referencer knyttet til teksterne. Hvis du bladrer ned til afsnittene med henvisninger og referencer, så findes her en guldgrube af viden – lige til at copy paste ind i en bestilling på bibliotek.dk. Her kan du se, hvordan det skal gøres. Men HUSK: På Wikipedia kan alle skrive alt – og det gør de!

Søgeord på Wikipedia: det moderne gennembrud – sædelighedsfejde – kvindekamp – Mathilde Fibiger – osv.

5 gode sider

danmarkshistorien.dk (2015, 26. maj). Fremstillingserhverv og industrialisering. Lokaliseret den 20. september 2015 på: http://danmarkshistorien.dk/perioder/det-unge-demokrati-1848-1901/fremstillingserhverv-og-industrialisering/

danmarkshistorien.dk (2015, 26. maj). Kvinders retorik 1870-1920. Lokaliseret den 20. september 2015 på: http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/kvinders-retorik-1870-1920/

Faktalink (2006). Naturalismen i Danmark – Det Moderne Gennembrud. Lokaliseret den 20. september 2015 på: http://www.faktalink.dk/titelliste/natu/natudanm

KVINFO (u.å.) Sædelighedsfejden. Lokaliseret den 20. september 2015 på: http://www.kvinfo.dk/side/1034/ – se s. 5 for litteraturliste

Litteratursiden.dk (2015, 24. juni). Det moderne gennembrud. Lokaliseret den 20. september 2015 på: http://www.litteratursiden.dk/lister/det-moderne-gennembrud

Læs også: Her skal du søge: Historie