Kildekritik

Kildekritik

Kildekritik er en disciplin i sig selv. I projektets metodeafsnit skal du redegøre for, hvilke hovedkilder dit projekt bygger på, og hvorfor du har valgt at medtage dem. Men processen begynder faktisk allerede, når du søger efter materiale. Hvilke kilder er mest relevante og pålidelige – kan du tro på det? Det er det, kildekritik handler om. Hvilke kilder er mest relevante og pålidelige?

Regel nummer ét omkring kildekritik er, at det ikke er en troværdig kilde, hvis ingen vil lægge navn til. Udover det er der flere aspekter, som du skal overveje, når du vurderer en kilde.

Tjek din kilde

  • Hvem er forfatteren? Hvor er denne ansat?
  • Vil forfatteren gerne have dig til at mene noget bestemt?
  • Er det forskeren selv, som skriver om det, eller er det bearbejdet til en artikel i et ugeblad?
  • Undersøgelsens grundlag og metoder
  • Er der andre, der har citeret forfatteren?
  • Er der andre kilder, der fortæller det samme?
  • Årstallet på kilden: er der kommet ny viden?
  • Er informationerne dokumenteret med referencer?
  • Bliver andre synspunkter inddraget, eller er der kun lukket og ensidig argumentation?
  • Kan du kort sagt tro på oplysningerne i kilden? Hvorfor?

Hvorfor skal du tjekke din kilde?

På internettet kan alle skrive alting – og det gør de! Det er nemt og hurtigt at oprette en hjemmeside og fylde den med holdninger og påstande – men i dit projekt skal du bruge videnskabelige fakta. Derfor skal du altid tjekke, hvem det er, der har lavet hjemmesiden.

Også videnskabelige artikler kan være uredelige. Ny forskning kan have forkastet gamle teorier – og i den grove ende kan der være pyntet på resultaterne. Når du begynder at læse om dit emne, hvad der er konsensus omkring blandt forskere, og hvad du hurtigt kan afvise om subjektivt nonsens.

Læs også: Hvad er Fake News?