Sådan laver du en problemformulering

Problemformulering

Sådan laver du en god problemformulering

En god problemformulering skal indeholde det eller de spørgsmål, som du ønsker at besvare i projektet. Det er problemformuleringen, der angiver, hvad der skal undersøges og hvordan.

Hvis du har svært ved at komme i gang, kan du også spørge dig selv om, hvad det er, du gerne vil konkludere. Det er ikke sikkert, at du ender med at kunne skrive netop den konklusion, men det ved du først, når du har lavet undersøgelsen. Men med et muligt svar på problemstillingen er det lettere at finde ud af, hvilke underspørgsmål du skal stille i din analyse for at komme derhen. Så hvad ville du gerne kunne skrive i din konklusion?

Problemformuleringen stiller spørgsmål

Når du skal sammensætte en problemformulering, skal den bestå af åbne spørgeord: hvad, hvordan, hvorfor, hvilken osv. Har du stillet et spørgsmål, som du kort kan svare ’ja’ eller ’nej’ til, så har du ikke gjort det rigtigt. En problemformulering, som skal være et godt udgangspunkt for en undersøgelse, bør indeholde:

  • et ægte problem – en grund til at nogen må foretage denne undersøgelse
  • inddragelse af viden og en begrundet udvælgelse af empiri, begreber, teorier og metoder
  • dit fags begreber, teorier og metode – brugt på at diskutere og analysere et problem

Problemformuleringen lægger op til en undersøgelse af et emne

Din problemformulering skal afspejle det eller de spørgsmål, du har valgt at undersøge indenfor det emne, du har valgt. ”Problemet” i problemformuleringen skal dække en undren, en observation du har gjort dig, noget der endnu ikke er undersøgt eller et forhold, der har ændret sig siden sidste undersøgelse.

Det er altså ikke nok bare at ville skrive om ‘noget’ indenfor et emne, problemformuleringen skal lægge op til, at du kan vise, at du kan analysere, diskutere og vurdere. Det er svært, når man bare refererer viden fra en eller flere bøger.

Læs Bachelorprojektet – sådan gør du!

Vil du se eksempler på problemformuleringer?

Den allerbedste måde at komme din usikkerhed overfor problemformuleringen til livs på er at læse andre projekter, der ligner dit. Nogle uddannelsesbiblioteker gemmer projekterne, og du mangler inspiration til, hvordan du skal lave en problemformulering, så er Google din ven! Mange studerende lægger deres projekter ud på nettet, og med de rigtige søgninger, kan du finde gode eksempler på problemformuleringer. Prøv for eksempel at søge på Google sådan her: [problemformulering projekttype emne filetype:pdf]. Du kan sætte dine egne ord ind i søgningen her: Google-søgning.

Et lille tip: Mange projekter bliver lagt ud på nettet i filtypen PDF. Med søgeordet ‘filetype:pdf’ kan du afgrænse din søgning til kun at finde PDF-filer.

Læs mere om at lave en problemformulering!

I bogen Bachelorprojektet – sådan gør du! kan du læse mere om, hvordan du laver en problemformulering. Her får du tips til, hvordan du nemt og hurtigt får indholdet i problemformuleringen på plads. I bogen får du også tjeklister til de enkelte afsnit, så du kan se, om du har husket at få det hele med.

Bachelorprojektet - sådan gør du