Generelle projektskrivningsbøger

Litteratur, der er godt at læse, når du skal i gang med at skrive projekt

Andersen, Ib (2013). Den skinbarlige virkelighed: om vidensproduktion inden for samfundsvidenskaberne (5. udg.). Frederiksberg: Samfundslitteratur.
Note: Med en både overordnet videnskabelig og en umiddelbar praktisk tilgang tages læseren gennem projektarbejdets metoder og processer. Håndbogen gennemgår produktionen af viden fra problemformulering over dataindsamling til etik, og målgruppen er de samfundsvidenskabelige uddannelser.

Dahler-Larsen, Peter et al. (2001). Rapportskrivning: råd og vink til studerende. Odense: Syddansk Universitetsforlag.
Note: Bogen er en introduktion til det at skrive opgaver på en videregående uddannelse, men kan benyttes af alle, der ønsker hjælp til både det studietekniske og også det rent praktiske ved at skrive projekter. Med kapitler om bl.a. vejledning og selve skriveprocessen får du et solidt afsæt til at komme i gang, ligesom der også gives anbefalinger til, hvordan du overholder formalia.

Fibiger, Johannes & Søgaard, Søren (2009). Genvejstaster: til opgaveskrivning og faglig formidling på bacheloruddannelserne. København: Academica.
Note: Bogen henvender sig til studerende på bacheloruddannelserne og tager afsæt i de opgaver og projekter, som du møder igennem dit studie. Bogen behandler de forskellige genrer og de tilhørende formidlingsformer og fortæller også om den rent praktiske udførelse.

Annonce

Harboe, Thomas (2013). Metode og projektskrivning: – en introduktion. Frederiksberg: Samfundslitteratur.
Note: Her præsenteres og forklares de begreber, fremgangsmåder og værktøjer, der skal bruges til projektskrivningen. Samtidig giver bogen også en overskuelig og letforståelig indførsel i samfundsvidenskabelige metoder.

Jørnø, Marianne Leth (2010). Brug din viden: projektarbejde i videregående erhvervsuddannelser. København: Hans Reitzels Forlag.
Note: En generel introduktion til projektarbejde, hvor alle projektfasernes elementer tages op og forklares, så det er lige til at gå til. Mange uddybende forklaringer og faktabokse.

Lindahl, Marianne & Juhl, Carsten (2013). Den sundhedsvidenskabelige opgave: vejledning og værktøjskasse. (2. udg.). København: Munksgaard.
Note: Bogen henvender sig fortrinsvis til de sundhedsfaglige uddannelser, men kan bruges af alle, der arbejder i krydsfeltet mellem videnskab og humaniora. En praktisk håndbog til studerende, der både indeholder en overordnet gennemgang af opgaveskrivningsprocessen og også går helt ned på detaljeniveau med bl.a. anvisninger til arbejdet i Word og Excel.

Den gode litteraturlisteLungholt, Henriette & Metelmann, Paul R. (2013). Hvem spiser boller i karry?: en introduktion til samfundsvidenskabelig metode i teori og praksis (2. udg.). Aarhus: COK
Note: Læseren får her en introduktion til de væsentligste begreber og metoder inden for samfundsvidenskabelig metode, såsom interview, fokus­grupper og spørgeskemaundersøgelser: Bogen giver praktiske eksempler på, hvordan metoderne kan bruges i forbindelse med projekter eller undersøgelser. Desuden er der forslag til øvelser og opgaver i bogen.

McMillan, Kathleen & Weyers, Jonathan (2011). Sådan skriver du opgaver og projektrapporter. Harlow: Pearson Education.
Note: Det kan være svært at oversætte udenlandske opgaveskrivningstraditioner til danske forhold, men i dette tilfælde er det lykkedes med succes. En meget generel og praktisk bog, der sikkert fører dig igennem opgaveskrivningens mange faser. Med masser af tjeklister, forklaringsbokse og et layout, der gør forklaringen af projektskrivningen meget overskuelig.

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2012). Den gode opgave: håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser (4. udg.). Frederiksberg: Samfundslitteratur.
Note: Den store håndbog om opgaveskrivning. Indeholder alt, hvad du gerne vil vide om den gode opgave lige fra emnevalg til konklusion. Især kommer bogen godt rundt om hele skriveprocessen, f.eks. hvordan man får hul på opgaven, citerer og refererer og bruger sin empiri i en diskussion.

Annonce


Stray Jørgensen, Peter & Rienecker, Lotte (2011). Studiehåndbogen: for studiestartere på videregående uddannelser. Frederiksberg: Samfundslitteratur.
Note: Alle studerende burde have denne bog i indmeldelsesgave ved starten på en videregående uddannelse. Her kan du læse alt om, hvordan man egentlig studerer, altså alt det du også skal lære udover det rent faglige. Bogen indeholder også flere kapitler, der kan bruges ved udarbejdelsen af bachelorprojektet.

Aarhus Universitet (2014, 25. april). Studiemetro. Lokaliseret den 27. april 2014 på: www.studiemetro.au.dk
Studiemetro er en webbaseret guide til informationssøgning og opgaveskrivning. Her kan du læse om f.eks. problemformulering, vejledning og formalia. Indholdet er målrettet studerende inden for kulturvidenskabelige fag, men alle kan få glæde af de konkrete råd og øvelserne.

Læs også: Dataindsamling

bachelorprojekt

Køb bøger om studieteknik

Annonce