Forskningsplan

Forskningsplan

Hvad er en forskningsplan? At bedrive forskning er, når man først har lært det, ikke andet end en serie teknikker, som skal foretages i en bestemt rækkefølge, med andre ord en plan for hvordan problemstillingen undersøges. I planen er der data og kilder, emne, formål, hvor mange, hvem eller hvad, baggrundsviden, analytiske værktøjer, fremgangsmåde, metode, evner, relevans, penge og et tidsperspektiv.

Ud fra dette kan du lave en forskningsplan, som beskriver forløbet i et videnskabeligt forskningsprojekt, f.eks. sådan her.

Forskningsplan

  • Problem: problemet formuleres på baggrund af eksisterende teorier og empirisk viden. Grundlaget og formålet defineres
  • Tilrettelæggelse: indsamlingsmetode og forskningsdesign udvælges
  • Dataindsamling: indsamling af data
  • Analyse: kvantitativ / kvalitativ databehandling
  • Konklusion: formålet med undersøgelsen og resultaterne analyseres og i den sammen hæng er reliabilitet og validitet vigtige begreber, evt. med test af pålidelighed.
  • Formidling og evaluering: oftest en skriftlig rapport, men det kan også være avisartikler, radio, tv og udstillinger

Læs også: Tidsplan