Legattyper – hvad skal du søge?

Søg legater

Hvilke legattyper findes der? Der findes mange forskellige legater, som hver især kan støtte det formål, du har brug for hjælp til. Legaterne kan inddeles i forskellige grupper, som du kan læse om her:

Generel studiestøtte

Et ønske for mange studerende er at kunne udskifte den gamle computer med en ny – og det er et godt formål at søge legater til. Et andet formål kan være indkøb af studiebøger, som ofte kan dækkes af legater. Cykler bliver også stjålet, og har du ingen forsikring, er der sandsynligvis også et legat, der kan hjælpe med det. Disse legater ligger typisk under det, der hedder ”Støtte til uddannelse”.

Legater til videre- og efteruddannelse

Ønsker du at skifte retning i livet, og har du brugt alle dine SU-klip eller skal du selv betale for uddannelsen, så er der også legater, som støtter dette. En del legater er øremærket til efteruddannelse inden for bestemte fag, så prøv at søge både på din nuværende og kommende beskæftigelse.

Legater til uddannelse i udlandet

Rejselegater er en af de mest efterspurgte legattyper. Mange studerende har en drøm om at læse et eller flere semestre i udlandet – både for at lære en masse nyt, for den store oplevelse og muligheden for at få et større netværk. Der er rigtig mange fonde, der gerne vil støtte dette formål, så du har mulighed for at få støtte til både undervisningsafgift, flybilletter og studierelevante udflugter.

Rejselegater

Er der en konference, som du gerne vil deltage i, eller planlægger du en kortere studietur med din læsegruppe, så er der mulighed for at søge legater, der kan finansiere hele eller dele af turen. Mange uddannelsesinstitutioner har også deres egne fonde til formålet, så start med at spørge studievejlederen eller i studieadministrationen.

Forskningslegater

Skal du lave et projekt undervejs i dit studie, der kræver indkøb af materialer, købe udstyr til dit specialeforsøg eller finansiere din ph.d., så kan mange af aktiviteterne finansieres med legater og forskningsmidler.

Legater til værdigt trængende

Endelig kan du også søge den type legater, der går ind under ”Værdigt trængende”. Man er værdigt trængende, hvis man f.eks. har studeret på en anden uddannelse før og nu mangler de sidste fire SU-klip for at kunne gøre sin uddannelse færdig – og hverken har en opsparing eller er berettiget til kontanthjælp. Man er også værdigt trængende, hvis man er ene-forælder på kontanthjælp, og køleskabet lige er brudt sammen.

Legater til syge og handicappede

Har du en sygdom eller en form for funktionshandikap, kan du søge penge fra nogle af de fonde, som er indstiftet for at hjælpe syge og funktionshandikappede. Du kan få bidrag til pleje, rehabilitering, hjælpemidler, rekreation, rejser mv.

Iværksætterlegater

Går du med en drøm i maven om at starte dit eget firma, så snart, eller måske endda før, eksamensbeviset er i hus, så findes der også et voksende tilbud om legater til unge iværksættere. De fleste kræver sammen med legatansøgningen en udførlig forretningsplan, og det har du ofte også mulighed for at få hjælp til at udforme hos fondene.