Forforståelse

Hvad er videnskabsteori

Hvad er forforståelse – og er det muligt at være fuldstændig objektiv, når man skriver? Forforståelse er meninger, man allerede har dannet sig ud fra den baggrund man har, og det er svært at lægge dem fra sig, når man skal undersøge et emne. Dit køn, nationalitet, socialklasse og religion giver dig bestemte briller på, som du vælger at se verden igennem.

Dermed bliver forskning subjektiv og knyttet til det samfund og den kultur, vi kommer fra. Tænk f.eks. på, hvordan man studerede de første sorte mennesker, man stødte på – nemlig ud fra det hvide menneskes værdier og normer.

Det vigtige, når du skriver dit projekt er at sætte dig selv til side og forsøge at lave en undersøgelse, hvor du ikke tager stilling til godt og ondt, rigtigt og forkert, men kun: hvad viser resultatet? To eller fire, ja eller nej?

Vær objektiv

Overvej hvordan din egen forforståelse kan påvirke dit valg af emne, dataindsamlingsmetoder og tolkningen. Jo mere bevidst du er om, hvad du gerne vil vise i dit projekt og den konklusion, du gerne vil have frem, jo nemmere er det for dig at skrælle det lag af og se på, hvad der rent faktisk kommer frem.

Gå efter at være så objektiv som muligt. Måske viser dine forsøgsresultater ikke det, du gerne vil have dem til. Eller dine dine interviewpersoner kommer ikke lige med det svar, du godt kunne tænke dig. Fremfor at forsøge at dreje resultaterne i den retning, du godt kunne tænke dig, bliver du nødt til at lave en neutral undersøgelse.

Pak dine subjektive briller væk og svar i stedet på problemformuleringens spørgsmål uden at få lagt dine egne holdninger og meninger ind over.

Bachelorprojektet - sådan gør du