Hvad vil du vide - banner - forside

Læs om Hvad vil du vide?

Om tanken bag…

At skulle skrive akademisk, om det er en SRP-opgave i gymnasiet, et bachelorprojekt eller et speciale, kan godt være en hård nød at knække. Her er ingen endegyldige svar, løsninger, tjeklister eller facit med to streger under. I de bundne opgaver, der gik forud, var spørgsmålet stillet, og metoden valgt – når du skriver et projekt, skal du gøre det selv.

På trods af træning i studieteknik og undervisning i forskningsmetode og akademisk praksis, står mange studerende alligevel tilbage med en masse spørgsmål. Hvad vil du vide? er en oversættelse mellem videnskabs- og forskningsteori, en letforståelige vejledning i, hvordan man rent praktisk kommer igennem projektets faser.

Om Hvad vil du vide?

shutterstock_134327498De større opgaver og projekter på gymnasiet og de videregående uddannelser kan være en stor mundfuld. Ikke så meget det at skulle svare på problemformuleringen eller at finde data – problemet ligger i det rent metodiske, i at lære at skrive videnskabeligt og i at arbejde projektorienteret.

Hvad vil du vide? præsenterer på et praktisk plan og en gennemgang af, hvordan du kan skrive dit projekt og viser vej gennem projektets  mange faser og udfordringer. Har du spørgsmål, som du ikke finder svar på, kan du stille dem til info@hvadvilduvide.dk.

Om målgruppen

Siden giver en grundlæggende vejledning i at skrive projekt og kan med fordel benyttes af gymnasielever, studerende ved videregående uddannelser og også studerende ved diplom og masteruddannelser.

Om du er humanist, læser et naturvidenskabeligt fag eller er tekniker, kan du her få svar på dine spørgsmål. Teksterne er skrevet i øjenhøjde med den studerende og giver helt konkrete svar og anvisninger.

God arbejdslyst!

Læs også: Find viden
Bachelorprojektet - sådan gør du

Køb bøger om studieteknik