Akademisk argumentation

Hvad er et godt, akademisk sprog?

Argumentationen skal indgå som en del af bedømmelsen:

ProjektskrivningVed bedømmelsen af et større skriftlige projekter skal der ud over det faglige indhold også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne.

Men hvad er godt akademisk sprog? I eksemplet fra før, hvor påstanden var, at Peter dumpede til eksamen, er argumentationen i talesprog ”…fordi han ikke har læst.” Skulle der argumenteres for det i den akademiske tradition, ville argumentet lyde sådan her:

Talesprog:

Peter dumper til eksamen, fordi han ikke har læst.

Akademisk argumentation:

En undersøgelse fra Danmarks Pædagogiske Universitet foretaget blandt elever, der dumpede deres 9. klasse afgangseksamen, viser, at blandt de dumpede elever, havde 90 procent ikke forberedt sig til eksamen. Der er derfor stor sandsynlighed for, at Peter dumper sin eksamen, såfremt han ikke forbereder sig.

Akademiske sproghandlinger

Akademiske projekter skal: Akademiske projekter skal ikke:
argumentere
begrunde
bevise
diskutere
nuancere
problematisere
undersøge
udlede
vurdere
konkludere
agitere
causere
postulere
anmelde
bekende
belære
missionere
nedgøre
lovprise
underholde

Vil du vide mere?

Sprogtest – Skrivekonsulent Signe Skov har lavet to sprogtests, hvor du kan træne dine akademiske skrivefærdigheder og lære at skrive videnskabeligt.

Læs også: Den røde tråd

Køb bøger om studieteknik