Hvad skal der stå på forsiden af dit projekt?

Forsiden

Hvordan skal din forside på projektet se ud?

Inden du bruger tid på at designe en rigtig flot forside, så tjek om dit studie har en standardforside, som du skal benytte. Hvis dette er tilfældet, skal denne altid sættes ind helt foran. Din egen forside med forsidebillede og den helt rigtige grafiske opsætning kommer så på siden efter.

Hvis du ikke skal benytte en standardforside, så undersøg om der er bestemte elementer, der skal indgå på forsiden. Ellers kan du her få inspiration til, hvilke oplysninger du skal give på forsiden af projektet:

  • Titel og evt. undertitel
  • Alle gruppemedlemmers for- og efternavn
  • Evt. studienummer, CPR.-nummer eller eksamensnummer
  • Klasse, holdnummer eller semesterangivelse
  • Projekttype, f.eks. Dansk-Historieopgave, SRP, bachelorprojekt eller speciale
  • Navn på underviser eller vejleder
  • Navn på uddannelsesinstitution eller skole
  • Dato og sted for aflevering
  • Projektets omfang, antal tegn eller ord

Læs Bachelorprojektet – sådan gør du!

Få en gratis projektskabelon – klik her!

Vil du se eksempler på forsider?

Hvis du mangler inspiration til, hvordan din forside skal se ud, så er Google din ven! Mange studerende lægger deres projekter ud på nettet, og med de rigtige søgninger, kan du finde gode eksempler på projekter. Prøv for eksempel at søge på Google sådan her: [projekttype filetype:pdf]. Du kan sætte dine egne ord ind i søgningen her.

Et lille tip: Mange projekter bliver lagt ud på nettet i filtypen PDF. Med søgeordet ‘filetype:pdf’ kan du afgrænse din søgning til kun at finde PDF-filer.

Læs mere om at skrive projekt!

I bogen Bachelorprojektet – sådan gør du! kan du læse mere om, hvordan du kommer igennem alle dele af bachelorprojektet. Du får også tjeklister til de enkelte afsnit, så du kan se, om du har husket at få det hele med.

Bachelorprojektet - sådan gør du