Induktion og deduktion

Hvilken metode skal du bruge

Når du bruger induktion som metode, observerer du enkelttilfælde og laver generelle antagelser. Når du arbejder deduktivt, tager du en teori og ser, om den også passer på det enkelte tilfælde.

Man kan producere ny viden ud fra en induktiv eller en deduktiv tilgang. Når man arbejder induktivt, betyder det, at man begynder sin undersøgelse i empirien, i den konkrete situation, og herudaf forsøger at udlede en generel sammenhæng eller et mønster. Hvis man arbejder deduktivt, tager man udgangspunkt i teorien og de generelle antagelser om virkeligheden og forsøger efterfølgende at teste antagelsen på konkrete observationer.

Induktion og deduktion i dit projekt

Hvis du for eksempel analyserer et interview og flere artikler om samme emne, så arbejder du induktivt. Du analyserer her en konkret situation og forsøger ud fra de enkelte udsagn at finde en sammenhæng, der kan danne baggrund for en generalisering eller måske endda en teori.

Vil du teste en teori med forsøg, så arbejder du deduktivt. Du opstiller her en hypotese og afprøver den i praksis. Det kan for eksempel være Newtons teori om tyngdeloven. Kan det virkelig passe, at lette ting falder langsommere end tungere ting? På baggrund af de efterfølgende observationer, kan hypotesen enten accepteres eller forkastes.

Den korte forklaring

Induktion: konkrete observationer → teori

Deduktion: teori → test ved observationer

Læs også: Validitet og reliabilitet

Du kan lære mere om emnet her:

Lerum, Kari (2014, 27. maj). Deductive & Inductive Research [YouTube-video].  – Lokaliseret den 13. april 2020 på: www.youtube.com/watch?v=gctAuZGrdbQ

Samfundsfag Roskilde Gymnasium (RGSAMF) (2014, 23. juni). Induktiv og deduktiv [YouTube-video].  – Lokaliseret den 13. april 2020 på: www.youtube.com/watch?v=qSNOLROTFPc