Induktion og deduktion

Hvad er induktion og deduktion?Induktion og deduktion

Man kan producere ny viden ud fra en induktiv eller en deduktiv tilgang.

Når man arbejder induktivt, betyder det, at man begynder sin undersøgelse i empirien, i den konkrete situation, og herudaf forsøger at udlede en generel sammenhæng eller et mønster. Hvis man arbejder deduktivt, tager man udgangspunkt i teorien og de generelle antagelser om virkeligheden og forsøger efterfølgende at teste antagelsen på konkrete observationer.

Hvis du f.eks. analyserer et interview og flere artikler om samme emne, så arbejder du induktivt, da du analyserer en konkret situation og der ud fra forsøger at finde en sammenhæng, der kan danne baggrund for en teori. Vil du teste en teori med forsøg, så arbejder du deduktivt, du opstiller en hypotese og afprøver den i praksis, f.eks. som Einsteins relativitetsteori. På baggrund af de efterfølgende observationer, kan hypotesen enten accepteres eller forkastes.

Den korte forklaring

Induktion: konkrete observationer → teori

Deduktion: teori → test ved observationer

Læs også: Validitet og reliabilitet

Gem

Gem

Gem

Gem


Gem

Gem

Vil du vide mere om induktion og deduktion?

Du kan lære mere om emnet her:

Lerum, Kari (2014, 27. maj). Deductive & Inductive Research [YouTube-video].  – Lokaliseret den 26. oktober 2016 på: www.youtube.com/watch?v=gctAuZGrdbQ

Samfundsfag Roskilde Gymnasium (RGSAMF) (2014, 23. juni). Induktiv og deduktiv [YouTube-video].  – Lokaliseret den 26. oktober 2016 på: www.youtube.com/watch?v=qSNOLROTFPc

Køb bøger om studieteknik