Sådan får du styr på formalia i dit projekt

Formalia

Hvad betyder formalia?

Formalia i et projekt er de krav, der stilles fra din uddannelse til, hvordan teksten i projektet, dvs. udformning og opsætning, skal se ud, når du afleverer det. De fleste uddannelser har en færdig liste med formalia til projektet, og her kan du tjekke, om der skal være 1½ linjeafstand, om abstract og fodnoter tæller med i det samlede antal tegn, og om du evt. skal benytte en bestemt forsideblanket.

Der er dog nogle helt generelle retningslinjer, som du altid skal være opmærksom på, uanset hvilken uddannelse, du går på:

Læs Bachelorprojektet – sådan gør du!

Hvordan stiller du teksten op i dit projekt?

Så længe du ikke skriver i hånden, er der oftest ingen krav til, hvilket tekstbehandlingsprogram, du bruger. Word er helt fint til akademiske projekter, du du kan bruge de færdige projektskabeloner, der er indbygget i programmet. Du skal dog huske på, at dit projekt skal sættes op, så det bliver nemmest muligt for læseren at komme igennem det, dvs. så lidt overflødig grafik og mærkelige skrifttyper som muligt.

Få en gratis projektskabelon – klik her!

Du kan bruge forskellige niveauer af overskrifter, afsnit, punktopstillinger og illustrationer til at lette læsningen af teksten. Hvis der er særlige ord, du vil lægge vægt på, kan de understreges, og citater kan sættes i kursiv.

Hvor mange ord må du skrive – og hvad er en normalside?

Der er oftest en begrænsning på, hvor meget dit projekt må fylde. Det kan du læse mere om i din studieordning. Omfanget kan være angivet i antal tegn, ord eller sider. Et tegn er et bogstav, et komma, et mellemrum – dvs. hver gang du trykker på tastaturet. En normalside svarer til ca. 2400 tegn inklusiv mellemrum, og om de så fylder 10, 12 eller 15 sider er ikke vigtigt.

Hvilke afsnit tæller med i et projekt?

Det er forskelligt fra studie til studie, hvilke afsnit der tæller med i antallet af tegn, ord eller sider, og normalt skelner man mellem den egentlige tekst og så ‘hjælpetekst’, f.eks. forside, indholdsfortegnelse og bilag.

Vil du se eksempler på projekter?

Hvis du mangler inspiration til, hvordan du skal sætte dit projekt op, så er Google din ven! Mange studerende lægger deres projekter ud på nettet, og med de rigtige søgninger, kan du finde gode eksempler på projekter. Prøv for eksempel at søge på Google sådan her: [projekttype filetype:pdf]. Du kan sætte dine egne ord ind i søgningen her.

Et lille tip: Mange projekter bliver lagt ud på nettet i filtypen PDF. Med søgeordet ‘filetype:pdf’ kan du afgrænse din søgning til kun at finde PDF-filer.

Læs mere om formalia!

I bogen Bachelorprojektet – sådan gør du! kan du læse mere om, hvordan du overholder formalia. Du får også en tjekliste til formalia, så du kan se, om du har husket at få det hele med og en guide til opsætningen af en standardside.

Bachelorprojektet - sådan gør du