Den røde tråd

den røde tråd

Hvad er den røde tråd?

Du har sikkert hørt udtrykket før, ”den røde tråd”, men hvad betyder det egentlig? I et projekt er den røde tråd den logiske sammenhæng mellem alle kapitler og afsnit i dit projekt. Den starter i problemformuleringen og væver sig ud og ind igennem projektet, og alle påstande, undersøgelser og diskussioner bliver fremlagt ud fra denne.

Alle dele af projektet er således bundet sammen og fører tilbage til problemformuleringen og frem mod konklusionen, og de enkelte argumenter og delkonklusioner former projektets samlede argumentation for svaret på spørgsmålene i problemformuleringen.

Træk tråde gennem projektet

den røde trådI praksis har du måske ikke den røde tråd klar helt fra starten af, men i redigeringsfasen skal du stille dit projekt op, så de forskellige afsnit kommer i den rigtige rækkefølge og flette dem sammen, så din argumentation optræder logisk og sammenhængende. Hold de enkelte afsnit op mod problemformuleringen: hvilken del af problemformuleringen svarer de på? Og træk så svaret på spørgsmålene ned i konklusionen.

Et eksempel

I et fiktivt projekt om økologiske æbler lyder problemformuleringen således:

Er økologiske æbler sundere end konventionelle æbler?

Alene problemformuleringen giver en masse spørgsmål som skal besvares, for eksempel:

  • Hvad er definitionen på hhv. et økologisk og et konventionelt æble?
  • Hvilke miljøkrav er der til økologiske æbler?
  • Hvordan defineres ‘sundere’?
  • Etc.

Ud fra spørgsmålene kan du nu hurtigt lave overskrifter, sådan her:

  • Definitioner for hhv. økologiske og konventionelle æbler
  • Dansk og europæisk lovgivning om økologi
  • Transport og miljøpåvirkning
  • Etc.

Røde tråde i projektet

Et de forskellige afsnit starter du med overskriften. I den allerførste sætning hjælper du læseren med en lille teaser om, hvad afsnittet her kommer til at handle om. Skriver du afsnittet om “Transport og miljøpåvirkning”, kan starten på afsnittet se sådan her ud:

Det er imidlertid også vigtigt at se på miljøpåvirkningen under transporten. Er et økologisk æble, der er sejlet til Danmark fra New Zealand, for eksempelvis ‘sundere’ end et konventionelt æble?

Herefter følger så en tekst, hvor du ser på transport, miljøpåvirkning og klima. I de enkelte afsnit kan du også slutte af med mindre delkonklusioner:

Når ‘sundhed’ og økologi skal sammenholdes, er det derfor vigtigt at se på miljøpåvirkningen under transporten.

Læs også: Metatekst