Korrekturlæsning

Hvordan læser du korrektur?

I en korrekturlæsning virker hele projektet måske enten meget dårligt eller utrolig godt. Det er dog svært selv at bedømme noget, man har arbejdet intenst med i så lang tid. Derfor skal korrekturen fortrinsvis gå på at få rettet fejlene, hvis der er nogen.

Få også gerne en udenforstående til at læse igennem. Gerne en ven eller andre, der intet kender til emnet, og som kan fange sproglige fejl, og også personer fra dit studie, som kan finde fejl i selve indholdet, hvis der er nogen.

Hvis du har det svært med ord

korrekturlæsningHvis du er ordblind eller ved, at du ikke er særlig god til at sætte kommaer, så find en eller flere der kan læse korrektur for dig. Brug også dine korrekturlæsere til at tjekke tekstens læsevenlighed: Kan de forstå, hvad du skriver, med eller uden kendskab til emnet?

Få gerne flere til at hjælpe dig med korrekturlæsning. Den ene skal være rigtig god til at rette stave- og slåfejl og tjekke projektet ud fra denne liste.

Tjekliste til korrekturlæsning

• Er der overensstemmelse ved brugen af de forskellige niveauer af overskrifter hele vejen igennem?
• Er der ensartethed i opsætningen af litteraturlisten?
• Har du alle citerede kilder på litteraturlisten?
• Er der henvist til det rigtige billede- eller bilagsnummer i teksten?
• Hedder overskrifterne det samme, når du henviser til de enkelte afsnit?
• Er figurerne gengivet korrekt?
• Er skrifttype og -størrelse ens, og er teksten venstrestillet eller kantstillet hele vejen?

Få flere til at læse igennem

Den anden skal være fagligt dygtig indenfor det område, du skriver, så du også har mulighed for at få korrigeret selve indholdet. Endelig bør du også få en til at læse projektet igennem, som er god til det rent metodiske og som kan hjælpe dig med at vurdere, om du har skruet projektet ordentligt sammen.
Er det sidste ikke muligt, så kan du her se de generelle evalueringskriterier, som dit projekt bliver bedømt på. Med forbehold for særregler, kan de gælde for alle uddannelsesretninger:

Evalueringskriterier

1. Er problemstillingen klart beskrevet og velafgrænset?
2. Er præsentationen af materiale og metode klar?
3. Er der et klart præsenteret og anvendt teoretisk udgangspunkt?
4. Er analysen vel gennemført?
5. Er resultaterne af analysen klart præsenteret?
6. Er diskussionen passende kritisk og fyldestgørende i forhold til tidligere undersøgelser og andre spørgsmål, der er opstået under processen?
7. Er der formuleret et dækkende abstract på max. 250 ord?
8. Er litteraturreferencer anvendt korrekt, tilstrækkeligt og relevant?
9. Er fremstillingen overskuelig, og er sproget godt?

Gør det helt færdigt

Det er, når man selv er ved at kaste op over projektet, at det bliver rigtig godt. Hvis du orker inden aflevering, så læs det igennem en sidste gang og se, om du kan give det en sidste polering.

Træk de sidste tråde og få evt. andre læsere til at tjekke, om dine pointer træder helt klart frem. Og husk at stoppe igen på et tidspunkt: Ja, dit projekt kan altid blive bedre, men på et tidspunkt skal det altså være helt færdigt. Du dumper, hvis du ikke afleverer eller afleverer for sent.

Læs også: Generelle projekskrivningsbøger