Referencer

Hvornår skal du lave referencer

Referencer er vigtige, når du skriver projekt. I projektet bruger du viden fra teoretikere og andre kilder til at løse dit problem. Du skal huske at referere til dem, så du ikke risikerer at blive beskyldt for plagiat. Respondenterne, teoretikerne og teksterne, du har anvendt, er dine kilder, men hvordan og hvornår refererer man til sine kilder?

Først og fremmest skal du dog være opmærksom på, at du ikke skal genfortælle den viden, du har fået fra dine kilder, du skal anvende din viden til at analysere, fortolke, vurdere og diskutere problemstillingen. Der er forskellige måder at gøre det på, men uanset hvilken metode du vælger, er det vigtigt, at du er konsekvent hele vejen igennem.

Brug referencerne rigtigt

Helt generelt kan man sige, at du skal lave en henvisning til din kilde, når du bruger andres viden. Du skal ikke sætte alle de bøger, du har læst som forberedelse til projektet, på litteraturlisten, det er kun, når du bruger den viden i projektet.

Det gælder ikke om at have så mange referencer som muligt, men at kunne bruge dem rigtigt. Hvis du bruger andres tekst, billeder, tabeller, videnskabelige teorier og argumenter uden kildeangivelse, regnes det som plagiat, og du kan risikere at dumpe dit projekt.

Plagiat

Stopplagiat.nu kan du se, hvordan man citerer, og der finder du følgende præcise opfordring: ”Så snart du bruger information, statistik, meninger, hypoteser, ideer eller grafik, som du ikke selv har udtænkt, skal du angive kilden.” (Stopplagiat.nu).

Mange videregående uddannelser har også en plagiatscanner, hvor underviserne kan køre projekterne igennem, og se hvor stor en procentdel der er den studerendes egne ord, og hvor meget der er andres. Hvis man har skrevet af fra en bog, så vil systemet fortælle underviseren, at man har plagieret. Der er altså ingen vej uden om. Referencerne er meget vigtige. Hellere for mange end for få referencer.

Du kan finde meget mere om referencer i Find Viden og Informationssøgning til bachelorprojektet:

Læs også: Hvornår skal du ikke lave en reference?