Forskellen på kvalitative og kvantitative metoder

Hvad er videnskabsteori

De kvalitative metoder benyttes, når du skal måle eller veje noget, som er svært at tælle, f.eks. følelser. Her kan man i stedet bruge f.eks. interview som metode. Ved interview med flere interviewpersoner, kan man efterfølgende benytte transskription (metode) for herigennem bedre at kunne danne sig et overblik til en evt. meningskondensering (metode). Når man bruger kvalitativ metode er det empiriske grundlag ofte snævert. Til gengæld kan man komme i dybden med en problemstilling.

Kvalitative metoder

  • Interview
  • Observation
  • Litteraturstudier
  • Narrative metoder

Hvad er kvantitative metoder?

Med disse metoder forsøger man at gøre undersøgelsen målbar i tal. Store mængder oplysninger indsamles, som man bagefter kan lave statistikker eller tabeller over. Med disse metoder forsøger man at standardisere og generalisere.

Kvantitative metoder

  • Målinger
  • Statistik
  • Spørgeskemaundersøgelser
  • Forsøg og tests

Læs også: Validitet og reliabilitet

Boganbefaling: Har du styr på metoden?

En enklere metode er en rigtig god studiebog om metodelære, som er let at anvende i praksis. Her får du en konkret vejledning i samfundsvidenskabelig forskningsmetode på et helt grundlæggende plan.

Bogen er en enkel og letforståelig guide, der er henvendt til alle der beskæftiger sig med samfundsvidenskab på professionsuddannelserne eller universitetet. Du får en indføring i kvalitative og kvantitative metoder, samt tips til opgaveskrivning. Bogen gennemgår alle processer fra start til slut – lige fra skabelsen af en problemformulering til tolkning af de endelige data. Læs mere om bogen her: En enklere metode af Ann Kristin Larsen

En enklere metode – klik på billedet for at læse mere om bogen.