Standarder for referencer

Hvornår skal du lave referencer

Der er to grundlæggende standarder for referencer, og under dem talrige variationer. Kort fortalt kan du enten angive dine litteraturhenvisninger i projektets tekst (via parenteser) eller under teksten (via fodnoter).

Hvis du vælger den første, gør du teksten mere flydende for læseren, der ikke hele tiden skal pendle op og ned ad siden. Mange læsere bryder sig heller ikke om fodnoter, fordi det forstyrrer læsningen.

Hvilken standard skal du bruge?

En af de mest populære standarder for referencer er APA, udformet af American Psychological Association. Den kan du læse mere om i denne korte guide: APA Quick Guide.

Måske har dit studie en bestemt praksis, som du skal benytte, men ellers kan du altid bruge APA. Under alle omstændigheder skal henvisningerne suppleres af en samlet litteraturfortegnelse, der rummer oplysninger om samtlige kilder, du henviser til. Her angiver du også bøger, artikler, hjemmesider osv., du er blevet inspireret af undervejs.

Hvis du vil være helt sikker

Der findes rigtig meget brugbart litteratur om at udarbejde referencer. Jeg har også skrevet to bøger, der handler om arbejdet med litteratur og kilder. I bøgerne kan du læse meget mere om, hvordan du bringer de enkelte kilder i spil i projektet, og hvornår du f.eks. skal citere eller referere. Klik på bogen for at læse mere.

I bøgerne gives der også eksempler på, hvordan du kan lave kildehenvisninger, citater, laver bilagsreferencer, fodnoter og henviser til anvendte billeder og figurer.

Læs også: Ophavsret