Sådan laver du en synopsis

Synopsis

Hvad er en synopsis?

En synopsis er den udvidede udgave af en disposition. I synopsen skriver du, hvordan vil undersøge en problemstilling, men synopsen kan også bruges som forberedelse til en mundtlig eksamen.

Hvor dispositionen redegør for, hvad du gerne vil gøre, så går du med en synopsis ind i en analyse af, hvad du regner med at kunne konkludere. Med synopsen giver du et overblik over projektet og giver din vejleder en bekræftelse på, at du er klar til at arbejde hen imod et vellykket resultat, der lever op til krav og standarder på studiestedet.

Synopsis er den korte udgave af projektet

Hvis du skrev en synopsis, når du havde lavet dit projekt færdigt, så ville synopsis være den meget korte udgave af projektet, med kun de vigtigste punkter. Udarbejdelsen af synopsis foregår dog omvendt: det er den, du laver først, så du kan holde styr på dit projekt.

I synopsen vil der være huller, fordi du jo ikke har skrevet projektet endnu, men det er her, du skal vise, hvad du har tænkt dig at gøre i projektforløbet m.h.t. afgrænsning, metodevalg osv.

Hvilke overskrifter skal du have med i din synopsis?

Synopsis er således opbygget på samme måde som selve projektet og kan indeholde følgende elementer:

 • Forside
  Inklusiv foreløbig titel på projektet samt navn på forfattere, tid og sted
 • Indledning
  Med baggrund for valg af projektet
 • (Foreløbig) problemformulering
  Hvad vil du undersøge, finde forklaring på, fortolke, analysere, diskutere? Samt evt. afgrænsninger.
 • Målbeskrivelse
  Hvad er egentlig problemet i din problemformulering? Hvilke delproblemer er der?
 • Metodebeskrivelse
  Diskussion af, hvilke materialer, teorier og metoder der er relevante i arbejdet med problemstillingerne. Hvilke undersøgelser er der allerede foretaget indenfor dit emne? Hvordan vil du indsamle dine data? Og hvorfor vil du bruge netop de metoder?
 • Delkonklusion
  Konklusioner på de enkelte problemstillinger
 • Sammenfattende konklusion
  Hvad er svaret på spørgsmålet i din problemformulering?
 • Perspektivering
  Læs mere om perspektivering her: Sådan laver du en perspektivering.
 • Litteraturliste
  Hvilke kilder regner du på nuværende tidspunkt med at benytte? Det behøver ikke at være en færdig liste, men du skal som minimum have et par oversigtsværker om emnet på listen + flere af hovedværkerne indenfor området.
 • Bilag
  Tidsplan, skitser til figurer og modeller etc.

Hvor meget fylder en synopsis?

Synopsis er ofte ca. 5 sider, eksklusiv forside, litteraturliste og eventuelle figurer og tabeller.

Læs Bachelorprojektet – sådan gør du!

Vil du se eksempler på en synopsis?

Hvis du mangler inspiration til, hvordan du stiller en synopsis op, så er Google din ven! Mange studerende lægger deres opgaver ud på nettet, og med de rigtige søgninger, kan du finde gode eksempler på en synopsis. Prøv for eksempel at søge på Google sådan her: [projekttype filetype:pdf synopsis]. Du kan sætte dine egne ord ind i søgningen her: Google-søgning.

Et lille tip: Mange opgaver og projekter bliver lagt ud på nettet i filtypen PDF. Med søgeordet ‘filetype:pdf’ kan du afgrænse din søgning til kun at finde PDF-filer.

Læs mere om at skrive projekt!

I bogen Bachelorprojektet – sådan gør du! kan du læse mere om, hvordan du skriver et godt projekt. I bogen får du også tjeklister til de enkelte afsnit, så du kan se, om du har husket at få det hele med.

Bachelorprojektet - sådan gør du