Legater: Sådan skriver du en motiveret ansøgning

Legater: Sådan skriver du en motiveret ansøgning

Hvad skal du skrive i en motiveret ansøgning?

Er der ikke et ansøgningsskema, skal du selv skrive en motiveret ansøgning. Din ansøgning skal kort sagt indeholde en beskrivelse af formålet med din ansøgning. Det er netop i en motiveret ansøgning, at du kan skille dig ud fra de øvrige ansøgere. Blandt hårde facts som karakterudskrifter og budgetter får du her mulighed for med egne ord at argumentere for, hvorfor netop du skal modtage støtte til f.eks. dit studieophold i udlandet.

Hvordan får du hul på din ansøgning?

Der ligger et solidt stykke arbejde bag en rigtig god ansøgning. For at være sikker på, at din ansøgning opfylder kravene, skal du først læse fundatsen grundigt igennem. Motivationsansøgningen skal indeholde en række standardinformationer, som du kan skrive sammen. Hvis du ser på de oplysninger, som hører til ansøgningsskemaet, så er det mange af de samme informationer, du skal give.

Hvad skal en motiveret ansøgning indeholde?

Når du skriver en legatansøgning, skal du fatte dig i korthed, men uden at udelade vigtig og relevant information. Det er en god tommelfingerregel at holde sig til 1-1,5 A4-side. Som udgangspunkt skal ansøgningen være relevant, overskuelig og let læselig, så find en rød tråd, der får ansøgningen til at hænge sammen, og klart og præcist fortæller hvem, hvad og hvorfor.

Ansøgningens indhold kan opsummeres i følgende hovedpunkter:

  • Hvad er formålet med din ansøgning?
  • Hvem er du – ansøgeren?
  • Hvorfor søger du netop dette legat?
  • Hvad vil du gerne opnå professionelt eller i dit liv?
  • Hvorfor skal fonden imødekomme netop din ansøgning?

Der er ingen korrekt måde at skrive motivationsansøgningen på, men husk først og fremmest at læse fundatsen godt igennem. Og husk også at skrive alle de oplysninger, der bliver bedt om!

Læs bogen om at skrive bachelorprojekt!

I bogen Bachelorprojektet – sådan gør du! kan du læse mere om, hvordan du skriver et godt projekt. I bogen får du også tjeklister til de enkelte afsnit, så du kan se, om du har husket at få det hele med.

Bachelorprojektet - sådan gør du