Sådan laver du en ansøgning til et legat

Sådan laver du en ansøgning til et legat

Hvad skal din ansøgning indeholde?

Din ansøgning til et legat består af flere dele, hvor ansøgningsskemaet eller den motiverede ansøgning kun er ét af mange dokumenter, der skal bruges til at overbevise fonden om, at de skal støtte dig.

Der er stor forskel på at sende en ansøgning til et legat med generel studiestøtte – og så de meget store legater til projekter og studieophold i udlandet. Legater, der støtter studerende med beløb til f.eks. indkøb af studiebøger, har ofte et fortrykt ansøgningsskema, hvor du bare skal medsende dokumentation for dine udgifter og for dine økonomiske situation.

I de store projektansøgninger kan der ofte være mange sider med bilag og budgetter. En god tommelfingerregel er, at jo flere penge du søger om, jo flere bilag skal du sende med. Det er vigtigt, at du tilpasser din ansøgning og dokumentationsgraden til fundatsen og formålet med din ansøgning. Læs fundatsen grundigt igennem og notér, hvilke papirer du bliver bedt om at sende med – og gør det.

Hvad skal du sende med i din legatansøgning?

Som standard kan din ansøgning indeholde:

Forside

Ved de meget store ansøgninger, f.eks. til projekter eller længere studierejser, kan du med fordel lave en forside, der med titel, undertitel og en kort beskrivelse fortæller, hvad der søges penge til, hvem du er og hvad du regner med, der kommer ud af at støtte dig eller din idé.

Følgebrev

Følgebrevet er overblikket over din ansøgning, hvor du har lavet en liste med navnene på de dokumenter, som du sender til fonden. I følgebrevet kan du også lave en kort beskrivelse, hvor du redegør for, hvor stort et beløb du søger, hvad du søger til, og hvorfor du søger lige præcis denne fond.

Du behøver ikke at lave et følgebrev til en ansøgning, hvor du kun sender ansøgningen og et karakterblad fra din uddannelse. Det er dog altid en god ide at lave et følgebrev, når du sender en ansøgning, der indeholder budget, dokumentation for forventede udgifter og anbefalinger.

Ansøgning og/eller ansøgningsskema

Nogle fonde har et færdigt ansøgningsskema, som du skal udfylde og sende din legatansøgning på. Andre fonde beder om en motiveret ansøgning, som du selv skriver. Har du udfyldt et ansøgningsskema, er det ikke nødvendigt også at skrive en motiveret ansøgning. Nogle legatansøgninger er hybrider, hvor du både skal udfylde et ansøgningsskema og skrive en motivation.

Budget

Ved større ansøgninger, hvor du søger om mange penge, skal du lave et budget, hvor du viser, at hvor meget du mangler for at kunne føre din drøm ud i livet. Posteringerne i budgettet er forskellige alt efter, hvad du søger penge til. Som minimum skal der være en udgiftsside i budgettet, hvor du oplister alle de udgifter, der ligger i projektet. Ofte vil der også være en indtægtsside, hvor du f.eks. noterer hvor stort et beløb, du forventer at modtage i SU eller får udbetalt under din praktik.

Bilag

Bilagene skal dokumentere de oplysninger, du har skrevet i ansøgningen og budgettet. Det kan f.eks. være dit karakterblad, en lægeerklæring eller prisen på en returbillet til Arizona. Du skal som minimum medsende alle de bilag, der bliver efterspurgt i fundatsen.

Læs bogen om at skrive bachelorprojekt!

I bogen Bachelorprojektet – sådan gør du! kan du læse mere om, hvordan du skriver et godt projekt. I bogen får du også tjeklister til de enkelte afsnit, så du kan se, om du har husket at få det hele med.

Bachelorprojektet - sådan gør du