Sådan udfylder du et ansøgningsskema til et legat

Sådan udfylder du et ansøgningsskema til et legat

Hvad skal du skrive i dit ansøgningsskema?

Skal du søge et legat, kan du blive bedt om at udfylde et færdigt ansøgningsskema. I ansøgningsskemaet bliver du bedt om at give bestemte oplysninger til fonden. Formålet er som regel at gøre det lettere for administrator at finde frem til de rette ansøgere.

Sådan får du fat i et ansøgningsskema

Mange legater benytter sig af ansøgningsskemaer, og det er klogt at få fat i dem i god tid før ansøgningsfristen. Nogle ansøgningsskemaer ligger klar til at blive udfyldt online, mens andre kan printes fra legatets egen hjemmeside. Ved andre ansøgningsskemaer kræver det, at du beder om at få det tilsendt fra det sted, hvorfra fonden administreres.

For at få tilsendt et ansøgningsskema, kræver det ofte bare, at du sender fonden en frankeret svarkuvert. Det foregår sådan her: køb to kuverter og to frimærker. På den ene kuvert skriver du fondens navn og adresse, på den anden dine egne adresseoplysninger. Frankér dem begge, og i kuverten med fondens navn lægger du nu din egen kuvert samt et postkort eller bare en post-it om, at du ønsker et ansøgningsskema til [fondens navn].

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet

Det er vigtigt, at du overvejer, hvad der skal stå i skemaet, inden du begynder at udfylde det. Især hvis det er af papir og skal udfyldes med kuglepen. Tag evt. en kopi og skriv en kladde. Hvis din håndskrift er svær at læse, så få en anden til at udfylde skemaet for dig.

Du skal udfylde ansøgningsskemaet, præcis som du bliver bedt om. Det er ikke i ansøgningsskemaet, du skal vise, hvor kreativ du også kan være: gør, som du bliver bedt om – ikke mere. Findes der en vejledning til at udfylde ansøgningsskemaet, så læs den grundigt. Der er tit masser af relevant information at hente.

Vigtigt! Læs lige det her, inden du sender en mail

Hvis der står, at du skal rekvirere et papirskema for at kunne søge legatet, så skal du ikke bare i stedet sende en e-mail med de oplysninger, du tror, fonden vil have. Omvendt skal du heller ikke scanne papirskemaet og sende det pr. mail, med mindre der udtrykkeligt står på hjemmesiden, at det vil være i orden.

Læs bogen om at skrive bachelorprojekt!

I bogen Bachelorprojektet – sådan gør du! kan du læse mere om, hvordan du skriver et godt projekt. I bogen får du også tjeklister til de enkelte afsnit, så du kan se, om du har husket at få det hele med.

Bachelorprojektet - sådan gør du