Legater – hvilke formål kan du søge til?

Hvilke formål kan du søge legater til

Hvad kan du søge legater til?

Der er mange forskellige typer af legater, der støtter forskellige formål. Der er legater til uddannelsessøgende fra Sulsted-Aistrup Sogn, til efterkommere af Anna Elisabeth Dorthea Meincke, f. Falch, til studerende ved tekniske uddannelser, til ugifte fruentimmere og til værdigt trængende. Uanset hvad du har behov for støtte til, kan du næsten være sikker på, at der er et legat, der kan imødekomme det.

Der er flest legater til studiestøtte, kulturelle projekter, forskning, sociale formål og rehabilitering samt til videreuddannelse, men der uddeles f.eks. også konfirmations- og begravelseshjælp, støtte til kulturrelationer mellem de enkelte lande og til projekter, der har til mål at højne elevers læsekundskaber.

Hvilke formål kan du søge legater til?

Det er sværest at finde legater, der kan hjælpe dig med at få dækket egne personlige leveomkostninger. Har du omvendt et rigtig godt projekt, som kan hjælpe en masse mennesker, vil der næsten altid være fonde derude, som gerne vil være med til at give dig vind i sejlene.

Her får du et lille overblik over de forskellige typer af legater:

Legater til generel studiestøtte

Et ønske for mange studerende er at kunne udskifte den gamle computer med en ny – og det er et godt formål at søge legater til. Et andet formål kan være indkøb af studiebøger, som ofte kan dækkes af uddannelseslegater. Disse legater ligger typisk under det, der hedder “Støtte til uddannelse”.

Legater til videre-og efteruddannelse

Ønsker du at skifte retning i livet, og har du brugt alle dine SU-klip, eller skal du selv betale for uddannelsen, er der også legater, som støtter dette. En del legater er øremærket til efteruddannelse inden for bestemte fag, så prøv at søge både på din nuværende og kommende beskæftigelse.

Legater til uddannelse i udlandet

Mange studerende har en drøm om at læse et eller flere semestre i udlandet – både for at lære en masse nyt, for den store oplevelse og muligheden for at få et større netværk. Der er en del fonde, der støtter studieophold i udlandet. Her har du mulighed for at søge støtte til både undervisningsafgift, flybilletter og studierelevante udflugter.

Rejselegater

Er der en konference, som du gerne vil deltage i, eller planlægger du en kortere studietur med din læsegruppe, er der også en gruppe af legater, der støtter studierejser. Mange uddannelsesinstitutioner har også deres egne fonde til formålet, så start med at spørge studievejlederen eller i studieadministrationen.

Forskningslegater

Skal du lave et projekt undervejs i dit studie, der kræver indkøb af materialer og udstyr til dit specialeforsøg, eller skal du selv finansiere din ph.d., så kan mange af aktiviteterne finansieres med legater og forskningsmidler.

Legater til værdigt trængende

Endelig kan du også søge den type legater, der går ind under “Værdigt trængende”. Du er værdigt trængende, hvis du f.eks. har studeret på en anden uddannelse før og nu mangler de sidste fire SU-klip for at kunne gøre din uddannelse færdig. Du er også værdigt trængende, hvis du er ene-forælder på kontanthjælp, og køleskabet lige er brudt sammen.

Legater til syge og handicappede

Har du en sygdom eller en form for funktionshandikap, kan du søge penge fra nogle af de fonde, som er indstiftet for at hjælpe syge og funktionshandikappede. Du kan få bidrag til pleje, rehabilitering, hjælpemidler, rekreation, rejser mv.

Iværksætterlegater

Går du med en drøm om at starte dit eget firma, så snart eksamensbeviset er i hus, findes der også et voksende tilbud om legater til unge iværksættere. De fleste kræver sammen med legatansøgningen en udførlig forretningsplan, og det har du ofte også mulighed for at få hjælp til at udforme hos fondene.

Læs bogen om at skrive bachelorprojekt!

I bogen Bachelorprojektet – sådan gør du! kan du læse mere om, hvordan du skriver et godt projekt. I bogen får du også tjeklister til de enkelte afsnit, så du kan se, om du har husket at få det hele med.

Bachelorprojektet - sådan gør du