Hvornår har du fundet nok kilder til dit projekt?

Hvornår kan du stoppe din informationssøgning - Hvad vil du vide_

Hvornår kan du stoppe din informationssøgning?

Din søgning efter relevante kilder stopper naturligvis, når du har afleveret dit projekt. Men hvornår ved du egentlig, at du med god samvittighed kan stoppe din informationssøgning? Og hvordan kan du være sikker på, at du har fundet al relevant litteratur om et emne? Det kan man faktisk aldrig vide.

Der kan sagtens ligge information i databaser, som du ikke kan få adgang til, eller der kan udkomme en ny bog om emnet i det øjeblik, du afleverer. Men hvis du tænker dig om og strukturerer din søgning, så kan du nærme dig en emnesøgning, der har fanget alt det relevante. Et godt tip er, at når du begynder at køre i ring og finde de samme titler igen og igen, så ved du, at du er ved at være færdig med at lede.

Her skal du som minimum søge efter kilder

Som minimum skal du altid søge disse steder:

 • Google – god til at komme ind i emnet og giver mange svar
 • Faktalink – god til at give overblik og har omfattende litteraturlister, hvor du kan læse mere (primært for gymnasieelever)
 • Folkebibliotek, uddannelsesbibliotek og Bibliotek.dk – godt til at finde kvalitetsvurderet viden
 • Relevante databaser – gode til at finde artikler og e-bøger (gymnasielever kan bruge folkebibliotekernes netbibliotek, og studerende bør benytte fagspecifikke databser eller JSTOR)
 • Relevante hjemmesider – godt, hvis du leder på kvalitetsvurderede og specialiserede sider

Hvornår kan du stoppe din informationssøgning?

I Søg og du skal finde – en guide til informationssøgning findes også en række anbefalinger til, hvornår du kan stoppe med at finde kilder. Med enkelte tilføjelser kommer de her:

 • Du har søgt på de forskellige ressourcer, som du er blevet undervist i
 • Du har kombineret dine emneord på alle tænkelige måder i dine søgninger
 • Du har tjekket, om dine forfattere har skrevet andre bøger og artikler om samme emne
 • Du har kigget i litteraturlisterne
 • Du har fundet de vigtigste teorier og også den nyeste viden
 • Dine kilder repræsenterer forskellige synsvinkler på emnet
 • Du har talt med din underviser eller vejleder om dit valg af kilder
 • Du har – og dette er det vigtigste – fundet oplysninger, der giver svar på det eller de spørgsmål, du stiller i problemformuleringen

Læs mere om at skrive et projekt!

I bogen Bachelorprojektet – sådan gør du! kan du læse mere om, hvordan du skriver et godt projekt. I bogen får du også tjeklister til de enkelte afsnit, så du kan se, om du har husket at få det hele med.

Bachelorprojektet - sådan gør du