Forskellen på kvalitative og kvantitative metoder

Hvad er kvalitative metoder?

De kvalitative metoder benyttes, når du skal måle eller veje noget, som er svært at tælle, f.eks. følelser. Her kan man i stedet bruge f.eks. interview som metode. Ved interview med flere interviewpersoner, kan man efterfølgende benytte transskription (metode) for herigennem bedre at kunne danne sig et overblik til en evt. meningskondensering (metode). Når man bruger kvalitativ metode er det empiriske grundlag ofte snævert. Til gengæld kan man komme i dybden med en problemstilling.

Kvalitative metoder

  • Interview
  • Observation
  • Litteraturstudier
  • Narrative metoder

VidenskabsteoriHvad er kvantitative metoder?

Med disse metoder forsøger man at gøre undersøgelsen målbar i tal. Store mængder oplysninger indsamles, som man bagefter kan lave statistikker eller tabeller over. Med disse metoder forsøger man at standardisere og generalisere.

Kvantitative metoder

  • Målinger
  • Statistik
  • Spørgeskemaundersøgelser
  • Forsøg og tests

Læs også: Validitet og reliabilitet

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Køb bøger om studieteknik