Sådan sætter du dine egne data på litteraturlisten

Litteraturliste

Hvordan sætter du dine data på litteraturlisten?

Har du allerede læst Sådan laver du en litteraturliste, så er du nu klar til at komme i gang. Denne artikel handler om, hvordan du rent praktisk sætter dine egne data, f.eks. fra interviews, emails eller fra forsøg, på din litteraturliste. I artiklen her finder du eksempler på, hvordan du skriver oplysningerne om de forskellige data, du har indsamlet, ind på litteraturlisten.

Har du brug for flere eksempler, kan du finde dem hos APA, som er den standard for referencer, eksemplerne her bygger på.

Sådan sætter du et interviews og emails på din litteraturliste

Har du lavet et projekt med mange interviews eller lange mailkorrespondancer, kan det hjælpe læseren med et overblik, hvis du laver en separat kildeliste. I den skal det fremgå, hvem du har haft kontakt med, samt hvornår og hvordan kommunikationen er foregået. Spørg din vejleder, om du skal lægge udskrifter, emails eller noter fra telefoninterviews i bilag. Hvis du skal, kan du henvise til bilaget i litteraturlisten.

Følgende elementer indgår i opbygningen af kildehenvisninger til personlig kommunikation:

Kilde (år). Beskrivelse [Kommunikationsform]. Dato.
Note.

NB! Bemærk, at titlen af beskrivelsen af kommunikationen IKKE skal i kursiv.

Eksempel

Hansen, Gitte (2012). Mailudveksling om brobygningsforløb Bækkemarkskolen [E-mail]. 12-19. september 2019.
Se bilag 8.

Kønge, Lotte, HR-chef (2011). Interview om rekruttering [Personligt interview]. 13. maj 2019.

Larsen, Per Winther (2011). Interview med direktøren for PWL-Consult [Telefoninterview]. 9. december 2019.
Kan kontaktes på: pwl@pwlconsult.dk

Sådan sætter du et datasæt på din litteraturliste

Har du samlet data til det projekt, du nu laver litteraturlisten til, skal dette som hovedregel ligge i bilag. Spørg din vejleder, hvis du er i tvivl.

Har du selv tidligere samlet data, f.eks. igennem forsøg, kan du henvise til det i litteraturlisten. Her kommer nogle eksempler på, hvordan du gør:

  • Er dine data udgivet, f.eks. i et bachelorprojekt, som ligger online, lægger du det ind i din litteraturliste som ved hjemmesider
  • Er dine data udgivet, f.eks. i et speciale, som er tilgængeligt på uddannelsens bibliotek, lægger du det ind i din litteraturliste som ved bøger
  • Er dine data blevet publiceret i en artikel, lægger du det ind i din litteraturliste som ved artikler
  • Har du tidligere samlet data, som ikke er udgivet og ikke kan findes andre steder end hos dig, kan du lægge dem ved som bilag. Henvis både til dem i litteraturlisten og sæt dem på bilagslisten

Find oversigten over de andre eksempler her: Lav en litteraturliste – med eksempler

Læs mere om at skrive et projekt!

I bogen Bachelorprojektet – sådan gør du! kan du læse mere om, hvordan du skriver et godt projekt. I bogen får du også tjeklister til de enkelte afsnit, så du kan se, om du har husket at få det hele med.

Bachelorprojektet - sådan gør du