Sådan sætter du dine bilag ind i projektet

Bilag

Hvad skal en bilagssamling indeholde?

Sidst i projektet, efter perspektiveringen kan du placere en evt. bilagssamling. Bilagene tæller ikke med i det antal sider, du skal aflevere. Det betyder dog ikke, at bilagene kan være en rodet kælder med alt det, du ikke lige fik plads til. Projektet skal kunne læses uden bilagene, og bilagssamlingen skal kun ses som en hjælp til læseren.

Hvis du f.eks. har foretaget en interviewundersøgelse, så lægger du dokumentationen for interviewene i bilagssamlingen, enten i form af udskrifter eller lydoptagelser, mens du behandler og analyserer selve interviewene inde i projektet. Hvis vejleder eller censor ønsker at tjekke et udsagn, kan vedkommende finde det i bilagssamlingen.

På samme måde kan du også lægge store mængder data fra dine forsøg i bilag. Selve analysen sker i projektet, gerne ved hjælp af overskuelige skemaer og sammenfatninger, mens du i bilagene dokumenter, at tal og udsagn er korrekte.

Læs også: Sådan laver du kildehenvisninger i dit projekt

Eksempler på bilag

Bilagene kan f.eks. være:

  • Arbejdstegninger
  • Forstørrede udgaver af figurer der allerede findes inde i projektet
  • Materialeprøver
  • Oversigter og skemaer
  • Beregninger, tabeller og diagrammer
  • Kopier af materiale, der ikke kan genfindes, f.eks. kopier af hjemmesider, der hurtigt kan ændres
  • Transskriptioner, dvs. udskrifter af interviews, f.eks. gemt på en CD-rom. Spørg din vejleder, hvor meget af interviewene, du skal tage med
  • Kopi af spørgeskema eller spørgeguide
  • Store mængder rå-data, f.eks. målinger, svar fra respondenter osv., gerne lagt på CD-rom, USB eller hjemmeside
  • Korrespondance

Bilagsliste

På forsiden i bilagssamlingen laver du en bilagsliste. Bilagene kan følge den normale nummerering, eller du kan kalde dem A1, A2, A3, B1, B2 osv. Det er dog nemmest for læseren, hvis du fortsætter med de sidetal, som resten af projektet er nummereret efter. Lad overskrifterne på bilagene indgå i indholdsfortegnelsen, så læseren kan få et overblik med det samme og bruge det som opslag.

Få styr på hvor de forskellige afsnit skal stå i dit projekt – med gratis projektskabelon!

Vil du se eksempler på bilag i et projekt?

Hvis du gerne vil se, hvordan du kan sætte dine bilag ind i projektet, så er Google din ven! Mange studerende lægger deres projekter ud på nettet, og med de rigtige søgninger, kan du finde gode eksempler på projekter. Prøv for eksempel at søge på Google sådan her: [projekttype filetype:pdf emne bilag]. Du kan sætte dine egne ord ind i søgningen her: Google-søgning.

Et lille tip: Mange projekter bliver lagt ud på nettet i filtypen PDF. Med søgeordet ‘filetype:pdf’ kan du afgrænse din søgning til kun at finde PDF-filer.

Læs også: Hvad skal der stå i et abstract?

Læs mere om bilag i projektet!

I bogen Bachelorprojektet – sådan gør du! kan du læse mere om, hvordan du arbejder med bilag i dit projekt. I bogen får du også tjeklister til de enkelte afsnit, så du kan se, om du har husket at få det hele med.

Bachelorprojektet - sådan gør du