Sådan sætter du en bog på litteraturlisten

Litteraturliste

Hvordan sætter du en bog på litteraturlisten?

Har du allerede læst Sådan laver du en litteraturliste, så er du nu klar til at komme i gang. Denne artikel handler om, hvordan du rent praktisk sætter en bog på din litteraturliste. I artiklen her finder du eksempler på, hvordan du skriver oplysningerne om de bøger, du har benyttet, ind på litteraturlisten.

Du kan også læse om, hvordan du skal skrive det, hvis du kun har brugt dele af en bog. Har du brug for flere eksempler, kan du finde dem hos APA, som er den standard for referencer, eksemplerne her bygger på.

Sådan sætter du en bog på din litteraturliste

Følgende elementer indgår i opbygningen af kildehenvisninger til bøger:

Forfatter (år). Titel: Undertitel (udgave). Udgivelsessted: Forlag. (Serietitel; nr).
Note.

NB! Bemærk, at titel og undertitel er i kursiv.

Eksempel

  • Kvale, Steinar og Brinkmann, Svend (2015): Interview: det kvalitative forskningsinterview som håndværk (3. udg.). København: Hans Reitzels.
  • Qvortrup, Lars (2008). Det vidende samfund: Mysteriet om viden, læring og dannelse. Unge Pædagoger: København. (Unge Pædagogers serie; B 73).
  • Vernon Larsen, Jesper (2012). How we are many now: Being and place in an urban West African ‘village’. København: Center for Afrikastudier.
    Speciale.

Sådan sætter du en del af en bog på din litteraturliste

Følgende elementer indgår i opbygningen af kildehenvisninger til uddrag fra bøger:

Uddragets forfatter (år). Uddragets titel: Undertitel. I: Bogens forfatter eller redaktør, bogens titel (evt. udgave og bidragets sidetal). Udgivelsessted: Forlag.

NB! Bemærk, at titlen på hele bogen er i kursiv.

Eksempel

Thejls, Sara Møldrup (2011). Kabbalah: En esoterisk tradition i europæisk religionshistorie. I: Haaning, Aksel & Riisager, Magnus (red.), Mystik: I filosofi, religion og litteratur (s. 39-57). Højbjerg: Forlaget Univers.

Find oversigten over de andre eksempler her: Lav en litteraturliste – med eksempler

Læs mere om at skrive et projekt!

I bogen Sådan skriver du projekt – for stx, hf, hhx og htx kan du læse mere om, hvordan du skriver et godt projekt. I bogen får du også tjeklister til de enkelte afsnit, så du kan se, om du har husket at få det hele med.

Sådan skriver du projekt