Gratis projektskabelon

Få styr på hvor de forskellige afsnit skal stå i dit projekt

Brug en projektskabelon til at få overblik over dit projekt! Er du i tvivl om, hvor i projektet du skal skrive de forskellige afsnit, eller er du ikke en haj til Word, så får du her en gratis projektskabelon. Den indeholder alle de overskrifter, du skal huske at have med, og der er allerede lavet plads til indbinding og sat sidetal ind.

Det eneste, du selv skal gøre, er at lave undersøgelsen og skrive teksten ind!

–> Hent din gratis projektskabelon og gå i gang med at skrive – KLIK HER!

(Når du klikker på linket, åbner Word-dokumentet, som du kan gemme på din computer.)

NB! Denne guide er lavet ud fra Microsoft Office 365. Benytter du en anden version, kan funktionerne hedde noget andet eller være udeladt.

Projektets opbygning

Hvis du ikke ved, hvad du skal skrive i de forskellige afsnit, kan du enten læse Sådan skriver du projekt – for stx, hf, hhx og htx og Bachelorprojektet – sådan gør du! eller følge denne korte guide:

Forside

Her skriver du titlen på projektet samt oplysninger om, hvem der har skrevet det, vejledere, dato osv.

Abstract / resumé

Her sammenfatter du projektet, incl. metoder, undersøgelsens væsentligste resultater og konklusionen.

Indholdsfortegnelse

Her indsætter du overskrifterne fra de forskellige afsnit og angiver sidetallet – eller lader Word gøre det for dig, så du automatisk kan opdatere det hele på én gang.

Indledning

Her skriver du din indledning, som giver læseren en introduktion til projektet og problemstillingen.

Problemformulering

Her sætter du din færdige problemformulering ind.

Afgrænsning

Her beskriver du, hvad du præcis vil beskæftige dig med, og hvad du har valgt fra.

Metode

Her beskriver du de metoder, du har brugt til at undersøge problemformuleringens spørgsmål med – og hvordan du har benyttet dem.

Redegørelse

Redegørelsen præsenterer dit emne, samt de teorier og data, du tager udgangspunkt i og giver dermed læseren en introduktion til det, der kommer i resten af projektet.

Analyse

I analysen beskriver du og finder sammenhænge mellem resultaterne.

Diskussion og vurdering

I diskussionsafsnittet trækker du alle delkonklusioner frem og kæder det hele sammen.

Konklusion

I konklusionen samler du alle de svar og løsningsforslag, du kom frem til gennem projektet.

Perspektivering

I perspektiveringen sætter du tingene ind i en større sammenhæng og beskriver de nye problemstillinger, som din undersøgelse har rejst.

Litteraturliste

I litteraturlisten skal du give din vejleder og censor et overblik over den litteratur, du har brugt.

Bilag

Har du f.eks. lavet et forsøg, brugt kort eller udskrevet interviews, kan du vedlægge datamaterialet som bilag.

Hvad skal du kalde de enkelte afsnit?

De afsnit, der hedder Redegørelse, Analyse og Diskussion og Vurdering må du gerne finde mere spændende overskrifter til, f.eks. Maslow versus Freud eller Tungens opbygning. Alle de andre afsnit skal hedde det, de nu hedder, så læseren hurtigt kan finde dem.

God arbejdslyst!

Bachelorprojektet - sådan gør du