Sådan søger du på Google Scholar

Google Scholar

Google Scholar – find videnskabelige artikler online

På Google Scholar kan du søge efter videnskabelig litteratur. Det tager lang tid at skrive en hel bog, og derfor kommer den nyeste viden ofte i artikelform. Artiklerne kan du finde papirtidsskrifter og i de store artikelbaser, og Google Scholar søger i mange af dem samtidig og medtager også hele bøger, patenter og afhandlinger. Google Scholar er en nyttig ressource, hvis du skal finde specialviden om dit emne, data fra forsøg – eller hvis alle bøgerne om dit emne er udlånt.

Når du søger i Google Scholar, søger du i en udvalgt del af Google, hvor der kun er videnskabelig litteratur. Du kan derfor bruge de samme søgetricks som ved Google. Nogle af artiklerne kan du læse med det samme, og andre kan bestilles hjem gennem bibliotek.dk.

Læs også: Sådan finder du hurtigst masser af litteratur til dit projekt

Sådan søger du i Google Scholar

scholar.google.com er det nemt at finde meget information om dit emne, og derfor skal du også søge med mange specifikke ord og benytte Googles søgetricks. Til emnet ”Konspirationsteorier omkring 9/11” kan du prøve at lave denne søgning på Google Scholar:

Google Scholar - Sådan søger du

Prøv at lave samme søgning på engelsk og se forskellen i antallet af resultater:

Google Scholar - Sådan søger du på engelsk

Hvor der før kun var 96 hits, er der nu 39.100. Forskellen skyldes, at Danmark er et lille sprogområde, mens meget forskning bliver publiceret på engelsk. Det er derfor en fordel at søge på engelsk, når du bruger Google Scholar.

Gør din søgning specifik

Hvis du vil have færre og mere præcise resultater, kan du benytte nogle af Googles søgetricks, f.eks. søge med flere ord samt bruge gåseøjne, minus og årstal:

Google Scholar - Gode søgetips

Vil du i stedet for et bestemt tidsinterval gerne have den nyeste viden på området, kan du vælge ”Siden 2017” under ”Når som helst”.

Sådan bestiller du en artikel på bibliotek.dk

Den første artikel i resultaterne ovenfor er markeret som en pdf-fil. Hvis du klikker på den, kan du få lov at læse den med det samme.

Andre bøger og artikler ligger dog ikke frit tilgængelige, og hvis du klikker på et af de resultater, du har fået frem, så er det ikke altid, du kan få lov at se hele teksten, men kun oplysninger om teksten. Her kan du bestille materialet hjem gennem bibliotek.dk. Læs mere her: På bibliotek.dk kan du låne bøger fra alle biblioteker – på én gang

Læs mere om at skrive projekt!

I bogen Bachelorprojektet – sådan gør du! kan du læse mere om, hvordan du skriver et godt projekt. I bogen får du også tjeklister til de enkelte afsnit, så du kan se, om du har husket at få det hele med.

Bachelorprojektet - sådan gør du