Sådan laver du kildehenvisninger i dit projekt

Hvorfor skal du lave en kildehenvisning?

I dit projekt bruger du viden fra teoretikere og andre kilder til at svare på problemformuleringens spørgsmål. Det er her vigtigt, at du laver en kildehenvisning, så læseren kan se, hvor du har din viden fra. Læseren skal altid have mulighed for at tjekke alle de oplysninger, der står i projektet, også når der er brugt billeder, figurer og tabeller.

Kildehenvisninger kaldes også for referencer, og kort fortalt er det bare en lille note i teksten, der fortæller, hvor du har din viden fra. Kilder kan være mange ting: respondenterne fra dine interviews, teoretikere og de tekster, du har anvendt, men hvordan og hvornår refererer man til sine kilder? Der er forskellige måder at gøre det på, men uanset hvilken metode du vælger, er det vigtigt, at du er konsekvent hele vejen igennem.

Hvornår skal du ikke lave en kildehenvisning?

Helt generelt kan man sige, at du skal lave en henvisning til din kilde, når du bruger andres viden. Hvis du bruger andres tekst, billeder, tabeller, videnskabelige teorier og argumenter uden kildeangivelse, regnes det som plagiat.

Der findes som hovedregel to steder, hvor du ikke behøver referencer:

  1. Når du selv er kommet frem til resultaterne eller konklusionerne, enten igennem en undersøgelse eller ved analyse. (Her vil du dog ofte stadig skulle lave en henvisning til dine bilag, hvor dine rå-data er lagt ved.)
  2. Når informationerne er almen viden, dvs. du kan finde dem i et ganske almindeligt husleksikon. F.eks. ”Jorden er rund” eller ”Grundloven er ændret tre gange siden 1849 – i 1866, 1915 og 1953”. Hvis det, du skriver er almen viden indenfor dit fag, behøver du heller ikke at angive en kilde

Sådan henviser du til din kilde

Du kan henvise til din kilde ved enten at lave et citat eller ved at referere til f.eks. en undersøgelse, en udtalelse eller en teori. Du kan også parafrasere, dvs. omskrive en andens viden. Du skal også lave en henvisning til din kilde, hvis du har benyttet et billede. Læs om reglerne for brug af andres billeder her: www.hvadvilduvide.dk/finder-du-gratis-billeder-opgaver-projekter.

Der er to grundlæggende måder at lave referencer på, og under dem talrige variationer. Kort fortalt kan du enten angive dine litteraturhenvisninger i projektets tekst med parenteser eller under teksten via fodnoter.

Hvis du vælger den første, gør du teksten mere flydende for læseren, der ikke hele tiden skal pendle op og ned ad siden. Mange læsere bryder sig heller ikke om fodnoter, fordi det forstyrrer læsningen. Måske har din uddannelse en bestemt praksis, som du skal benytte, men ellers er valget dit.

Eksempler på kildehenvisninger

Vil du gerne se gode eksempler på, hvordan du laver kildehenvisninger, så findes de i bøgerne Bachelorprojektet – sådan gør du! og Sådan skriver du projekt – for stx, hf, hhx og htx. Her kan du også læse meget mere om, hvordan du bringer de enkelte kilder i spil i projektet, og hvornår du f.eks. skal citere eller referere. Begge bøger giver projektvejledning, du kan forstå og har tjeklister til de enkelte afsnit, så du ved, hvad du skal huske at have med i projektet.

Sådan hænger kildehenvisningerne og litteraturlisten sammen

Bagerst i projektet skal der være en litteraturliste, som er en samlet oversigt over alt det materiale, du har benyttet. Referencerne inde i teksten er henvisninger til litteraturlisten, hvor alle oplysninger er angivet. Alle de kilder, du har henvist til, skal kunne findes i din litteraturliste. Se her, hvordan du bygger litteraturlisten op: Sådan laver du en litteraturliste

Bachelorprojektet - sådan gør du