Sådan laver du en diskussion

Diskussion

Hvordan diskuterer du i dit projekt?

En akademisk diskussion i et projekt er selvfølgelig ikke det samme som en diskussion i virkeligheden, hvor to mennesker råber af hinanden. Når du diskuterer i et projekt handler det om at stille de forskellige resultater og teorier overfor hinanden og sætte dem i relation til andre synsvinkler og sammenhænge.

Det er i diskussionen, at du diskuterer afvigelserne, så hvordan passer dine resultater med dine hypoteser, altså det du havde forventet at komme frem til? Hvordan vurderer du resultaterne? Hvordan passer dine resultater fra undersøgelsen og analysen med andres observationer og de vigtigste pointer i teorierne?

Hvis du er kommet frem til noget helt nyt i din undersøgelse, f.eks. hvis dine egne resultater afviger fra dem, der allerede er på området, skal du diskutere, hvorfor det er tilfældet. Overvej og vurder usikkerheder og fejlkilder ved din metode; det kan være ved målinger eller forskellige synspunkter i dine kilder. Hvad har de stærke og svage sider været ved den metode, du valgte at bruge?

Få styr på hvor de forskellige afsnit skal stå i dit projekt – med gratis projektskabelon!

Diskussionen er én lang række af argumenter

I diskussionen argumenterer du også for bestemte holdninger og inddrager eksempler på det, du trækker frem. Hvis der allerede er lavet undersøgelser og analyser, som ligner din, kan du også tage dem med ind i projektet og fortælle om de vigtigste resultater i dem. Er der forskellige holdninger til dit emne, skal de beskrives og diskuteres, og vælger du at gå med i én af retningerne, skal du argumentere for valget.

Vil du se eksempler på en diskussion i et projekt?

Hvis du mangler inspiration til, hvordan du kommer i gang med det diskuterende afsnit i dit projekt, så er Google din ven! Mange studerende lægger deres projekter ud på nettet, og med de rigtige søgninger, kan du finde gode eksempler på projekter. Prøv for eksempel at søge på Google sådan her: [projekttype filetype:pdf emne diskussion]. Du kan sætte dine egne ord ind i søgningen her.

Et lille tip: Mange projekter bliver lagt ud på nettet i filtypen PDF. Med søgeordet ‘filetype:pdf’ kan du afgrænse din søgning til kun at finde PDF-filer.

Læs også: Hvad skal der stå i et abstract?

Læs mere om at få en diskussion ned på papiret!

I bogen Bachelorprojektet – sådan gør du! kan du læse mere om, hvordan du skriver et diskuterende afsnit i dit projekt. I bogen får du også tjeklister til diskussions-afsnittet, så du kan se, om du har husket at få det hele med.

Bachelorprojektet - sådan gør du