Sådan laver du referencer og kildehenvisninger

Referencer - Hvad vil du vide_

Hvorfor skal du lave referencer?

Referencer, kildehenvisninger og litteraturhenvisninger er forskellige ord for det samme formål: at du angiver, hvor du har din viden fra. Især når du skriver de store skriftlige projekter, er det vigtigt, at du kan dokumentere, hvor du har din viden fra – ellers kan du risikere at blive beskyldt for plagiat. Det kan du undgå ved at lave referencer og en litteraturliste.

Læs mere om at lave litteraturlister her: Sådan laver du en litteraturliste

Hvad indeholder denne artikel?

I den første del af artiklen er der en kort forklaring om referencer, og hvornår du skal lave dem. Nederst i artiklen finder du eksempler på, hvordan du laver en tekstreference med én eller flere forfattere, et citat og en kildehenvisning til et billede.

Hvad er referencer?

Referencerne inde i teksten er henvisninger til litteraturlisten bagerst i projektet, hvor alle oplysninger om materialet er angivet. Helt generelt kan man sige, at når du bruger andres viden og ikke selv har fundet frem til svaret, skal der en kildehenvisning på. Når du bruger andres tekst, billeder, tabeller, videnskabelige teorier og argumenter, skal du med en reference fortælle, hvor du har oplysningen fra.

Når du skriver din tekst, skal du bruge viden fra andre kilder til at undersøge dit problem. På Stopplagiat.nu finder du følgende præcise opfordring:

Så snart du bruger noget andre har skrevet eller lavet, skal du altid lave en kildehenvisning.

Der er altså ingen vej uden om. Referencerne er meget vigtige, og hellere for mange end for få referencer.

Hvor skal du ikke lave en reference?

Der findes to steder, hvor du ikke behøver referencer:

  1. Når du selv er kommet frem til resultaterne eller konklusionerne, enten igennem en undersøgelse eller ved analyse
  2. Når informationerne er almen viden, dvs. du kan finde dem i et ganske almindeligt husleksikon. F.eks. ”Jorden er rund” eller ”Grundloven er ikke blevet ændret siden 1953”. Hvis det, du skriver er almen viden inden for dit fag, behøver du heller ikke at angive en kilde

Hvordan laver du en reference?

Når du har fundet en bog eller artikel, som du gerne vil bruge i dit projekt, er der bestemte teknikker, du kan benytte. Lidt længere nede får du eksempler på, hvordan du kan lave referencer og inddrage andres viden naturligt i teksten.

Du kan også få dit tekstbehandlingsprogram til at gøre det tekniske arbejde for dig. I Word findes funktionen i det faneblad, der hedder ”Referencer”. På Word-bloggen DocTools kan du læse alt om, hvordan du indsætter og arbejder med referencer i Word.

Der findes forskellige standarder for referencer og litteraturlister, og ingen af dem er mere rigtige end andre – med mindre uddannelsen anbefaler en bestemt metode. Her er APA’s referencestandard anvendt.

Sådan laver du en reference i selve teksten

Du kan lave en kildehenvisning midt inde i teksten. I en parentes angives forfatterens efternavn, årstallet for udgivelse på den specifikke kilde samt evt. sidetal:

Refencer og kildehenvisninger - tekstreference

Hvis der på litteraturlisten er flere henvisninger til samme forfatter og fra samme år, skal disse forsynes med et bogstav, så man kan kende forskel på dem, når der bliver refereret til dem i teksten, se eksempel c.

Referencer med flere forfattere

Er der to forfattere til et værk, nævnes de begge adskilt med ”&” samt år og evt. sidetal. Er der flere end to forfattere til et værk, anføres kun det første forfatternavn, efterfulgt af ”et al.” samt år og sidetal. Dette gælder kun i selve teksten i projektet. I litteraturlisten er det tre eller alle forfatternavne, der skrives fuldt ud.

Refencer og kildehenvisninger - med flere forfattere

Sådan laver du et citat

Nogle gange er der andre, som allerede har formuleret tingene bedre, end du kan gøre det. I de situationer kan du bruge et citat. Normalt bruger man ikke citater fra tekster under specialeniveau, mens du gerne må citere fra f.eks. bøger, hjemmesider og statistikker. Citater er korte og præcise, og de skal flettes ind i teksten og kommenteres.

Find den tekst, du gerne vil citere, og skriv så direkte af ord for ord. Det er vigtigt, at du citerer helt korrekt og også medtager f.eks. stavefejl. Bagefter laver du så en tydelig markering af, at her er der tale om andres tekst; f.eks. med kursivering, gåseøjne eller med linjeskift før og efter. Husk også lave en reference, der fortæller, hvor du har citatet fra.

Pas på med at bruge alt for lange citater. Hvis citatet er meget langt, kan du udelade det, der ikke er relevant for din brug af citatet. Hvis du vælger at gøre det, kan du anføre udeladelsen med (…).

Refencer og kildehenvisninger - citat

Sådan laver du en kildehenvisning til et billede

Det er en god ide at benytte illustrationer og relevante grafiske figurer, diagrammer og tabeller i dit projekt. Det bryder teksten op, så den ikke fremstår som en massiv mur af ord. Men brug dem kun, hvor det er relevant og kun, mens du samtidig inddrager dem i teksten. Figurer og grafiske fremstillinger tæller normalt ikke med i det samlede antal af ord.

Alle illustrationer, figurer og tabeller skal nummereres løbende og ledsages af en forklarende tekst. Se eksemplet her:

Billede 17: Social kontrol (Petersen, 2015).

Hvis du kender titlen på billedet eller figuren, så skriver du den og refererer til den kilde, hvor du har lånt illustrationen. Har du flere illustrationer, kan du lave en samlet billedliste efter litteraturlisten. Hvis det er den løsning, du vælger, kan du nøjes med at angive titel og ophav ved selve illustrationen. Du må ikke bruge billeder uden at skrive, hvor du har dem fra.

Læs mere om ophavsret på billeder her: Hvor finder du gratis billeder til opgaver og projekter?

Læs mere om at skrive et projekt!

I bogen Bachelorprojektet – sådan gør du! kan du læse mere om, hvordan du skriver et godt projekt. I bogen får du også tjeklister til de enkelte afsnit, så du kan se, om du har husket at få det hele med.

Bachelorprojektet - sådan gør du