Skal du i gang med at skrive bachelorprojekt? Læs 5 gode bøger, der kan hjælpe dig!

Bachelorprojektet kan godt virke som en stor mundfuld, når du skal i gang. Hvordan finder du et godt emne, hvem skal du vælge som vejleder – og hvordan ser et færdigt bachelorprojekt egentlig ud?

Heldigvis er der masser af hjælp at hente, og her kommer en liste med helt generelle bøger, der kan hjælpe dig godt i gang med bachelorprojektet. Fælles for dem alle er, at de er skrevet i et letforståeligt sprog, og at de giver en masse praktiske eksempler på, hvordan du kan gribe bachelorprojektets forskellige faser an.

5 gode bøger – til dig der skal skrive bachelorprojekt

Bachelorprojektet - sådan gør duBachelorprojektet – sådan gør du!

“Bachelorprojektet – sådan gør du!” er en oversættelse mellem videnskabs- og forskningsteori, en letforståelige vejledning i, hvordan du rent praktisk kommer igennem bachelorprojektets faser. Bogen præsenterer på et praktisk plan og med trin for trin-vejledninger en gennemgang af, hvordan du kan skrive dit bachelorprojekt.

Bachelorprojektet – sådan gør du! er bygget op i to dele: første del hjælper dig i gang med at lægge dig fast på en problemformulering og vælge vejleder, mens anden del viser vej gennem bachelorprojektets faser og giver tjeklister til indholdet i de forskellige afsnit af projektet.

Om bogen: Toft, Trine (2016). Bachelorprojektet – sådan gør du! Svendborg: Pretty Page. Pris: 34,95 kr. Køb den her!

brug din videnBrug din viden

Her får du en generel introduktion til projektarbejde, hvor alle projektfasernes elementer tages op og forklares, så det er lige til at gå til. I bogen finder du også mange uddybende forklaringer og faktabokse.

Om bogen: Jørnø, Marianne Leth (2010). Brug din viden: projektarbejde i videregående erhvervsuddannelser. København: Hans Reitzels Forlag. Pris: 214,95 kr. Køb den her!

Genvejstaster

Bogen henvender sig til studerende på bacheloruddannelserne og tager afsæt i de opgaver og projekter, som du møder igennem dit studie. Her kan du bl.a. læse om informationssøgning, skriveprocessen skriveblokering, argumentation og om hvordan du skriver en god tekst. 

Om bogen: Fibiger, Johannes & Søgaard, Søren (2009). Genvejstaster: til opgaveskrivning og faglig formidling på bacheloruddannelserne. København: Academica.

Pris: 214,95 kr. Køb den her!

Hvem spiser boller i karry?

Her får du en introduktion til de væsentligste begreber og metoder inden for samfundsvidenskabelig metode, såsom interview, fokus­grupper og spørgeskemaundersøgelser: Bogen giver også praktiske eksempler på, hvordan metoderne kan bruges i forbindelse med projekter eller undersøgelser. Desuden er der forslag til øvelser og opgaver i bogen.

Om bogen: Lungholt, Henriette & Metelmann, Paul R. (2013). Hvem spiser boller i karry?: en introduktion til samfundsvidenskabelig metode i teori og praksis (2. udg.). Aarhus: COK. Pris: 464,95 kr. Køb den her!

Metode og projektskrivning Metode og projektskrivning

Bogen præsenterer og forklarer de begreber, fremgangsmåder og værktøjer, du skal bruge til projektskrivningen. Bogen er nem at forstå, og du får en god indførsel i de forskellige samfundsfaglige metoder, du kan bruge til at undersøge problemformuleringens spørgsmål med.

Om bogen: Harboe, Thomas (2018). Metode og projektskrivning: – en introduktion. Frederiksberg: Samfundslitteratur. Pris: 224,95 kr. Køb den her!

Bachelorprojektet - sådan gør du