Hvad er et legat – og er der også et til dig?

Hvad er et legat

Har du overvejet at søge et legat?

Et legat er penge, der uddeles til personer eller organisationer som hjælp til støtte til et bestemt formål. I gamle dage, hvor man ikke havde bistandshjælp, kunstnerstøtte og SU, var det almindeligt at blive mæcen, altså støtteperson, eller oprette en fond, der kunne uddele midler til værdigt trængende ansøgere.

Selv om vi nu lever i et velfærdssamfund, så eksisterer fondene stadig – og der kommer hele tiden nye til. Når du søger legater, vil du ofte støde på legater, der er indstiftet af afdøde personer, der har testamenteret deres formue til en fond, der nu bestyrer legatet. Også kommuner, firmaer og brancheorganisationer uddeler legater til studerende.

Andre ord for legater

Når du skal søge legater, er det godt at vide, at de kaldes forskellige ting. Et legat kan også hedde bl.a. fondsmidler, stipendier og scholarships. Det første er som legater engangsbeløb, mens et stipendium udbetales over et antal måneder eller år, f.eks. ph.d.-stipendier. Scholarships er studielegater, ofte uddelt til studerende med bestemte kvalifikationer, f.eks. til studerende, der er gode til at spille basket, eller som allerede har lagt grundstenene til en seriøs karriere inden for kemifaget.

Er der også et legat til dig?

Alene i Danmark findes der over 20.000 legater, og dertil skal lægges de mange støttemuligheder i Norden og EU. Legatportionerne beløber sig fra et par hundrede kroner til hjælp til indkøb af studielitteratur op til de største forskningsprojekter, som ofte bliver støttet med meget store beløb.

De mange legatmidler betyder desværre ikke, at alle ansøgninger bliver imødekommet. Der er mange om buddet, og konkurrencen er hård, og derfor skal du eliminere dine afslag med en god ansøgning.

Læs bogen om at skrive bachelorprojekt!

I bogen Bachelorprojektet – sådan gør du! kan du læse mere om, hvordan du skriver et godt projekt. I bogen får du også tjeklister til de enkelte afsnit, så du kan se, om du har husket at få det hele med.

Bachelorprojektet - sådan gør du