Få succes med din vejledning

Vejledning

Få det bedste ud af din vejledning

Går du hjem fra vejledermødet og kommer i tanke om alle de spørgsmål, du også gerne ville have stillet? Eller gik der lidt for meget kaffe og personlige anekdoter i den? Så læs her, hvordan du får det bedste ud af din vejledning.

Forbered dig på til vejledermødet

Når du skal mødes med din vejleder, er din egen forberedelse til mødet en del af forsætningerne for, at det bliver en succes. Tænk helt generelt på, hvad din opgave er, og hvordan den kan løses.

Ofte kender din vejleder ikke dit emne og din problemstilling lige så indgående som dig, der arbejder med det. Derfor er det vigtigt, at du løbende giver din vejleder så godt et overblik over projektet som muligt. Din vejleder har også brug for at kunne forberede sig inden mødet, og det sker med den viden, som du ligger inde med.

Som oplæg til mødet bør du fremsende dine spørgsmål og evt. tekstudkast i god tid og altid vedlægge et følgebrev, hvor du præciserer, hvad du gerne vil have diskuteret til mødet. Det gør det muligt for vejlederen at læse oplægget med det rigtige fokus og derved kunne give bedre respons.

Sæt dagsordenen – og husk at lytte

Når du kommer til et vejledningsmøde, er det dig, der sætter dagsordenen. Du skal være forberedt på, at du har udspillet, og at det hovedsagligt er dit arbejde, der danner grundlag for, om vejledningen bliver vellykket. Derfor skal du altid møde velforberedt op, og du skal sikre dig, at du får mest muligt ud af mødet i forhold til, hvor langt du er nået i arbejdet med projektet.

Og nu kommer det vigtigste: husk at lytte! Selv om du har forberedt én ting, kan det sagtens være, at din vejleder synes, at der er behov for at diskutere mere presserede ting ved dit projekt. Hvis du kan, så få afsluttet dine egne ting og læg det så tilside og gå ind i diskussionen. Det kan være svært at lytte og være konstruktiv, hvis du er et helt andet sted.

Huskeliste til vejledningsmøde

  • Send tekstudkast og spørgsmål til vejleder i god tid
  • Renskriv notater fra forrige møde og find ud af, om der er noget, du stadig mangler at få svar på
  • Overvej om du kunne bruge den respons du fik ved sidste møde, og om der evt. er noget, der kan gøres bedre
  • Overvej hvad du har på plads, og hvad du stadig mangler at få hold på
  • Forbered en disposition til mødet: hvad skal I nå at tale om?
  • Medbring evt. noter til de spørgsmål, du gerne vil stille.
  • Medbring dit materiale til vejledermødet: færdig tekst og udkast, noter, foreløbig litteraturliste etc. – gerne på bærbar computer eller usb-stick. Det gør det nemmere lige at slå det op, hvis der er noget, du ikke kan huske
  • Husk også papir eller computer, så du kan skrive notater undervejs til mødet.