Sådan fremlægger du dit projekt til en mundtlig eksamen

Mindmap

Hvordan laver du en præsentation af dit projekt til en mundtlig eksamen?

Skal du op og forsvare dit projekt til en mundtlig eksamen, kan du forberede en præsentation af de vigtigste pointer i projektet. Hvis du på forhånd har sikret dig, at der findes både projektor og computer i lokalet, så kan du lave en PowerPoint-præsentation. Her kan du opridse dine hovedpunkter og f.eks. vise tabeller og grafer.

Er der ikke en projektor i eksaminationslokalet, kan du også medbringe en fotokopi af din præsentation i tre eksemplarer, en til vejleder, censor og dig selv. Du må også gerne have et manuskript med, der rummer stikord og pointer, men lad være med at stå og læse op. Øv dig i stedet på det, du gerne vil sige.

Læs også: Slip af med din nervøsitet, når du skal holde et oplæg

Hvad skal præsentationen til en mundtlig eksamen indeholde?

Har du allerede lavet en synopsis, så kan du med en udvidelse og opdatering benytte den som skabelon for din præsentation. I Bachelorprojektet – sådan gør du! får du en tjekliste til alle elementerne i den gode præsentation. Brug den, så du kan se, om du har fået det hele med.

Det er vigtigt, at du forbereder en præsentation, der er kort, max. 5-10 minutter afhængig af hvor lang tid der er sat af til din eksamination. Der skal også være tid til, at vejleder og censor kan stille spørgsmål til projektet, og at I kan nå at diskutere vigtige problemstillinger og uoverensstemmelser i projektet.

Læs også: 3 bøger, der kan hjælpe dig til eksamen

Lav et oplæg til diskussion

Du kan med fordel bruge dit mundtlige oplæg som et springbræt for den diskussion, der skal efterfølge præsentationen. Hvad er det vigtigste at få diskuteret: resultaterne, metoden eller betydningen for samfundet? Du må gerne afslutte med at præsentere dit oplæg til diskussionen.

Lav et retteblad

Hvis du under sidste gennemlæsning inden eksamen fandt fejl i dit projekt, så kan du lave et retteblad, eller errata, som det også kaldes. I Bachelorprojektet – sådan gør du! kan du læse mere om, hvordan du laver et retteblad, og hvad det skal indeholde.

Læs også: Sådan går du til mundtlig eksamen i dit projekt

Læs mere om at skrive et projekt!

I bogen Bachelorprojektet – sådan gør du! kan du læse mere om, hvordan du skriver et godt projekt. I bogen får du også tjeklister til de enkelte afsnit, så du kan se, om du har husket at få det hele med.

Bachelorprojektet - sådan gør du