Sådan går du til mundtlig eksamen i dit projekt

Sådan går du til mundtlig eksamen i dit projekt

Få styr på din eksamen i projektet

Efter det store projekt, f.eks. SRP eller bachelorprojektet, er afleveret, begynder overvejelserne om, hvordan man egentlig skal gå til mundtlig eksamen i et projekt. Det kan være forskelligt fra uddannelse til uddannelse, hvordan forsvaret af projektet foregår. Disse helt generelle tips kan du bruge til alle mundtlige eksaminer, hvor du skal forsvare en skriftlig opgave.

Den mundtlige eksamen i den skriftlige opgave

Den mundtlige eksamen varer normalt ca. en halv time i alt. Den mundtlige eksamen i et projekt tager udgangspunkt i dit projektforsvar. Du skal have forberedt en præsentation af hovedpunkterne i projektet: emne, problemformulering, metode, vigtigste resultater og konklusionen. Dette er ikke noget, du skal bruge lang tid på. Du kan godt gå ud fra, at både vejleder og censor har læst dit projekt og ved alt dette i forvejen.

Til gengæld må du efter den korte præsentation meget gerne selv gå videre til at fremhæve de svage punkter i dit projekt. Hvis der er fejl eller mangler, så forklar, hvordan du kunne have gjort tingene anderledes. Hvis du siden afleveringen af projektet har fået ny viden om dit emne, må du også meget gerne bruge resten af dit forsvar på at sætte dette i relation til dit projekt. Hvordan kunne det have påvirket de resultater, du fik? Var der noget, der var relevant for dit projekt, som du ikke havde plads til at skrive om, kan du også fortælle om det her.

Giv plads til selve eksaminationen

Der skal bagefter også være tid til at lærer og censor kan eksaminere dig og diskutere projektet. Det er derfor vigtigt, at du på forhånd har en plan for, hvad du vil tale om. Og gør det kort, max. 5-10 minutter. Resten af tiden vil herefter gå med, at vejleder og censor stiller spørgsmål til dit projekt. I skal også sammen diskutere de punkter, som de vælger at fokusere på.

Tag styringen – men husk at lytte!

Hvis du selv har forberedt en præsentation og overvejet, hvad du vil svare til de spørgsmål, vejleder og censor kunne finde på at stille dig, så sætter du dig selv i en situation, hvor du kan tage styringen over forløbet.

Måske er der også en del af projektet, du ikke ønsker fokus på, fordi du har lavet en fejl. Hvis du her selv går ind og kort forklarer dine overvejelser, så slipper du for at spilde tiden med at snakke udenom. Den tid kan du bruge på at tale om de ting i dit projekt, som viser, at du har gjort et stort og fagligt velfunderet stykke arbejde. Lav evt. et retteark til de formelle fejl og brug så tiden på at vise dem alle de ting, du godt ved.

Huskeliste

  • dit eget eksemplar af projektet
  • evt. retteark i to eksemplarer
  • evt. computer til PowerPoint-præsentationen, hvis du har valgt at lave en
  • tjek om der er en projektor i lokalet inden eksamensdagen, hvis du skal bruge den
  • din præsentation, på fil eller i tre ens papir-eksemplarer

Bachelorprojektet - sådan gør du