Få de bedste studietips her!

Sådan fremlægger du dit projekt til en mundtlig eksamen

Hvordan laver du en præsentation af dit projekt til en mundtlig eksamen? Skal du op og forsvare dit projekt til en mundtlig eksamen, kan du forberede en præsentation af de vigtigste pointer i projektet. Hvis du på forhånd har sikret dig, at der findes både projektor og computer i lokalet, så kan du lave en PowerPoint-præsentation. Her kan du opridse dine hovedpunkter og f.eks. vise tabeller og grafer. Er der ikke en projektor i eksaminationslokalet,…

Sådan laver du en synopsis

Hvad er en synopsis? En synopsis er den udvidede udgave af en disposition. I synopsen skriver du, hvordan vil undersøge en problemstilling, men synopsen kan også bruges som forberedelse til en mundtlig eksamen. Hvor dispositionen redegør for, hvad du gerne vil gøre, så går du med en synopsis ind i en analyse af, hvad du regner med at kunne konkludere. Med synopsen giver du et overblik over projektet og giver din vejleder en bekræftelse på,…

Sådan laver du en disposition

Hvad er en disposition - i et projekt? En disposition er en oversigt over de afsnit dit projekt skal indeholde. Dermed ligner den umiddelbart en indholdsfortegnelse, men forskellen på de to er, at dispositionen skrives, inden du går i gang med projektet, imens indholdsfortegnelsen først får sin endelige udformning til sidst. Hvis du åbner et Word-dokument og skriver alle overskrifterne fra dispositionsoversigten ind, så har du faktisk allerede din egen disposition. Når du først har…

Sådan sætter du dine bilag ind i projektet

Hvad skal en bilagssamling indeholde? Sidst i projektet, efter perspektiveringen kan du placere en evt. bilagssamling. Bilagene tæller ikke med i det antal sider, du skal aflevere. Det betyder dog ikke, at bilagene kan være en rodet kælder med alt det, du ikke lige fik plads til. Projektet skal kunne læses uden bilagene, og bilagssamlingen skal kun ses som en hjælp til læseren. Hvis du f.eks. har foretaget en interviewundersøgelse, så lægger du dokumentationen for…

Vejledning til vejledning – sådan får du den bedste hjælp til dit projekt

Find en den bedste vejledning til dit projekt Her får du vejledning til din vejledning! Hvis du vil have en bestemt vejleder, er det godt at være tidligt ude. Jo før du kender din vejleder, desto hurtigere kan du komme i gang med dit projekt. Find en god vejleder, der ved noget om området og som kan guide dig igennem selve processen med at sammenfatte en problemformulering og skrive et videnskabeligt projekt. Nogle studerende finder…

Praktiske studieværktøjer – få et nemmere studieliv!

Gør studielivet lettere! Gode studieværktøjer gør studielivet lidt nemmere. Som studerende kan der være rigtig mange ting, du skal holde styr på. Dokumenter, gruppearbejde og datoer roder og tager den plads i hjernen, som kunne bruges på at koncentrere sig om de virkelig vigtige ting i livet. Her kommer  en række praktiske studieværktøjer, der kan gøre studiet lettere: Doodle I er fire personer i studiegruppen, og midt imellem eksamen, jobs og andre projekter skal I…

Er du til gruppearbejde – eller vil du hellere skrive alene?

Læs Bachelorprojektet - sådan gør du! Gruppearbejde eller én i hver gruppe? Gruppearbejde eller sololøb? Der er både fordele og ulemper ved at vælge at arbejde alene eller indgå i et gruppearbejde. Du har sikkert allerede lavet lave flere rapporter og opgaver sammen med andre på dit studie og ved, om du kan trives med, at andre også skal have lov at bestemme og modsat, at du selv risikerer at trække hele læsset. Nogle gange…

Det allerbedste trick til at komme igennem projektet – uden kaos!

Hvordan får du et overblik over alle opgaverne i projektet? Det allerbedste trick til at komme igennem projektet er overblik! Lige når du starter på dit projekt, kan det godt føles som et kæmpestort bjerg, der skal bestiges. Du tænker: ”Det kommer jeg aldrig over!”, men det gør du. Det er der i hvert fald mange andre før dig, der har gjort. Et rigtig godt trick er at dele de enkelte punkter op i opgaver,…

Sådan laver du en perspektivering

Hvordan skriver du en perspektivering? Efter konklusionen kan du skrive en perspektivering. Det er valgfrit, om du vil skrive en perspektivering, men perspektiveringen ses ofte i større, skriftlige opgaver. I perspektiveringen sætter du tingene ind i en større sammenhæng. Det er her i slutningen af projektet, du har fået be- eller afkræftet alle dine hypoteser og antagelser, og nu kan du se hele billedet. Men selv om du nu har svaret på dit spørgsmål, så…

Kaos er helt naturligt, når du skriver projekt!

Hvordan får du orden i kaos? At skrive et projekt er som at få en plasticpose foræret, der indeholder 2000 brikker til et stort puslespil - og et tåget billede af, hvad det vil forestille, når det er færdigt. Sådan er det også med dit projekt: når du starter, vil alt være et ufærdigt kaos, og det eneste, du har, er en deadline og nogle rammer for, hvordan projektet skal se ud, når det er…


Sådan laver du en diskussion

Hvordan diskuterer du i dit projekt? En akademisk diskussion i et projekt er selvfølgelig ikke det samme som en diskussion i virkeligheden, hvor to mennesker råber af hinanden. Når du diskuterer i et projekt handler det om at stille de forskellige resultater og teorier overfor hinanden og sætte dem i relation til andre synsvinkler og sammenhænge. Det er i diskussionen, at du diskuterer afvigelserne, så hvordan passer dine resultater med dine hypoteser, altså det du…

Sådan laver du en indledning

Hvordan skriver du en god indledning? Formålet med indledningen er at give læseren en introduktion til projektet samt et overblik over, hvad der venter. Indledningen fungerer også som en appetitvækker, som guider læseren ind i projektet og giver en introduktion til emnet, problemstillingen og til formålet med projektet. Lav en indledning, der fænger! Start hele projektet med en ordentlig fanfare: væk læseren med en spændende indledning. I stedet for at skrive ”Jeg har fået til…

Sådan laver du en problemformulering

Sådan laver du en god problemformulering En god problemformulering skal indeholde det eller de spørgsmål, som du ønsker at besvare i projektet. Det er problemformuleringen, der angiver, hvad der skal undersøges og hvordan. Hvis du har svært ved at komme i gang, kan du også spørge dig selv om, hvad det er, du gerne vil konkludere. Det er ikke sikkert, at du ender med at kunne skrive netop den konklusion, men det ved du først,…

Sådan finder du et godt emne til dit projekt

Hvordan vælger du et godt emne til dit projekt? Det er et spørgsmål, du sikkert allerede har stillet dig selv, og måske har du allerede fundet noget, der har vakt din interesse. Undren, nysgerrighed og ubesvarede spørgsmål er ofte gode udgangspunkter for et solidt projekt. Det kan dog være utrolig svært at vælge, især når der er frit valg på alle hylder. Måske er det første gang i din studietid, at du selv skal formulere…

Sådan laver du en analyse i dit projekt

Hvordan kommer du i gang med analysen i dit projekt? I analysen skal du undersøge det spørgsmål, du stillede i problemformuleringen. I analysen spørger du for eksempel: hvorfor, hvordan, hvor mange eller hvor? Du finder sammenhænge og påviser og forklarer forskelle og ligheder. Mulighederne i en analyse er endeløse, men du vil ofte skulle bruge analysemetoder, som du allerede kender fra din uddannelse: Skriver du projekt indenfor samfundsfag, skal du måske foretage statistiske analyser, læser…

Hvad skal der stå på forsiden af dit projekt?

Hvordan skal din forside på projektet se ud? Inden du bruger tid på at designe en rigtig flot forside, så tjek om dit studie har en standardforside, som du skal benytte. Hvis dette er tilfældet, skal denne altid sættes ind helt foran. Din egen forside med forsidebillede og den helt rigtige grafiske opsætning kommer så på siden efter. Hvis du ikke skal benytte en standardforside, så undersøg om der er bestemte elementer, der skal indgå…

Sådan får du styr på formalia i dit projekt

Hvad betyder formalia? Formalia i et projekt er de krav, der stilles fra din uddannelse til, hvordan teksten i projektet, dvs. udformning og opsætning, skal se ud, når du afleverer det. De fleste uddannelser har en færdig liste med formalia til projektet, og her kan du tjekke, om der skal være 1½ linjeafstand, om abstract og fodnoter tæller med i det samlede antal tegn, og om du evt. skal benytte en bestemt forsideblanket. Der er…

Hvad skal man skrive i et abstract?

Hvad skal der stå i et abstract? Et abstract kaldes på dansk nogle gange også for resumé, og det forklarer meget godt, hvad det er, du skal skrive. Formålet med abstractet er nemlig at give læseren et hurtigt overblik over projektets indhold - ligesom en bagsidetekst på en bog. Men formuleringen af abstractet er en udfordring for mange studerende, for hvordan koger man et helt projekt ned på så få linjer? Her kommer en kort…

Hvad skriver man i et forord?

Hvad skal der stå i et forord? Hvor indledningen handler om projektets emne, handler forordet om selve projektet. Forordet er som bagsiden af en bog, hvor du kan læse om indholdet, en slags varedeklaration. Det er her, du har plads til at fortælle noget om selve processen, f.eks.: Hvad er din baggrund for at vælge dette emne? Har projektet sammenhæng med andre opgaver eller fag, som du har beskæftiget dig med? Hvad er formålet med…

Hvordan laver du dataindsamling til dit projekt?

Hvordan får du svar på problemformuleringens spørgsmål? En del af projektet er også dataindsamling. Når du har din problemformulering på plads, skal du nemlig i gang med at finde ud af, hvordan du kan svare på det eller de spørgsmål, som problemformuleringen indeholder. En del af argumentation i besvarelsen kan bestå af data, som er fremkommet ved, at du har undersøgt dele af dit emne og og har fået f.eks. tal eller udsagn, som du…

Er du kørt død allerede inden forårssemesteret for alvor er gået i gang? Sådan kickstarter du dit nye semester med energi og overskud

Foran dig venter et nyt semester, men du har mest af alt lyst til at ligge hjemme under en varm dyne med en god serie på netflix og en kop varm kakao. Bare glemme alt om bøger, semesterplaner og nye afleveringer, der ligger og lurer forude.  Af gæsteskribent Tine Persson, stressrådgiver og studiecoach hos SPINE Er det kun dig, der ikke orker at skulle tage hul på et nyt semester? Nej, det er det bestemt…

Sådan laver du et mindmap i Word

Et mindmap giver overblik Et mindmap er en god måde at få styr på det kaos, der kan være i tankerne og få sat en masse ideer i spil. Her kan du få delt problemstillingen ind i emner og få et struktureret overblik over, hvilke dele af emnet, du vil sætte i spil. I idéfasen, hvor du vælger den vinkel på emnet, som interesserer dig, er et mindmap et skridt på vejen til at få…

Skal du i gang med at skrive bachelorprojekt? Læs 5 gode bøger, der kan hjælpe dig!

Bachelorprojektet kan godt virke som en stor mundfuld, når du skal i gang. Hvordan finder du et godt emne, hvem skal du vælge som vejleder - og hvordan ser et færdigt bachelorprojekt egentlig ud? Heldigvis er der masser af hjælp at hente, og her kommer en liste med helt generelle bøger, der kan hjælpe dig godt i gang med bachelorprojektet. Fælles for dem alle er, at de er skrevet i et letforståeligt sprog, og at…

Sådan finder du statistik til dit projekt

Skal du bruge statistik til dit projekt? Vil du gerne vide, hvor mange danske hjem, der har en mikroovn? Eller i hvilke EU-lande, du finder den laveste forekomst af overvægtige indbyggere? Eller har du lavet en spørgeskemaundersøgelse om kønsroller til dit projekt, som du nu gerne vil holde op mod en tilsvarende undersøgelse? Her finder du statistik, tal og oplysninger Der er mange hjemmesider på nettet, hvor du gratis kan finde alle de tal og…

Sådan kommer du i gang med at søge legater (- og det er nemmere, end du tror!)

Kom godt i gang med at søge legater Skal 2018 være året, hvor du kommer i gang med at søge legater? Vil du gerne skrue lidt ned for studiejobbet uden at skulle leve af pasta med ketchup? Eller har du brugt al din SU uden at være færdig med studierne? Er du klar til at læse i udlandet, men mangler du pengene til det? Der findes legater til mange formål, også hvis du er blevet…

Få hjælp til din eksamen

Har du brug for hjælp til din eksamen? Alle kan bruge lidt ekstra hjælp til eksamen! De mundtlige prøver er i fuld gang, og ligesom alt andet i dit studie er det et spørgsmål om at benytte de rigtige teknikker. Har du brug for hjælp og gode råd til, hvordan du får struktur på din eksamen og styr på nerverne, så kommer der her en række gode bøger og en enkelt hjemmeside, der kan gøre…

Google Scholar – find hurtigt og nemt videnskabelige artikler

Google Scholar - et nyttigt værktøj! Brug Google Scholar til at finde videnskabelige artikler! Når du googler dit projektemne, finder du sikkert ofte gode videnskabelige artikler, som du dog kun kan læse en lille del af. Vil du have adgang til hele artiklen, kræver det et betalingslogin. Hvis din uddannelse ikke abonnerer på de store og dyre databaser med videnskabelige artikler, kan du også prøve at se, om du kan finde artiklen gennem Google Scholar.…

Sådan laver du kildehenvisninger i dit projekt

Hvorfor skal du lave en kildehenvisning? I dit projekt bruger du viden fra teoretikere og andre kilder til at svare på problemformuleringens spørgsmål. Det er her vigtigt, at du laver en kildehenvisning, så læseren kan se, hvor du har din viden fra. Læseren skal altid have mulighed for at tjekke alle de oplysninger, der står i projektet, også når der er brugt billeder, figurer og tabeller. Kildehenvisninger kaldes også for referencer, og kort fortalt er…

Sådan laver du kommentarer i andres projekter, når du læser korrektur

Få andre til at læse korrektur på dit projekt Når du er ved at være færdig med dit projekt og læser korrektur, så virker det hele måske enten meget dårligt eller utrolig godt. Det er dog svært selv at bedømme noget, man har arbejdet intenst med i så lang tid. Derfor er det en rigtig god ide at få andre til at læse projektet igennem. Få gerne en eller flere til at læse korrektur. Det…

Sådan indsætter du og redigerer en indholdsfortegnelse i Word

Hvordan laver du en indholdsfortegnelse? I Word kan du nemt lave en indholdsfortegnelse i dit projekt. I stedet for manuelt at taste alle overskrifterne ind i indholdsfortegnelsen og finde ud af, hvilken side de står på, så kan Word gøre arbejdet for dig. NB! Denne guide er lavet ud fra Microsoft Office 365. Benytter du en anden version, kan funktionerne hedde noget andet eller være udeladt. Sådan laver du overskrifter Inden du kan indsætte den…

Sådan søger du legater til at læse i udlandet

Vil du læse i udlandet? Har du en drøm om at læse et eller flere semestre i udlandet, så får du her et par tips til, hvordan du kan søge legater, der kan finansiere dit ophold. Det skal nemlig ikke være økonomien, der afholder dig fra at komme af sted, for et studieophold kan være et kæmpe boost både til karrieren og den personlige udvikling. På dit udlandsophold kan du få en større indsigt i…

Projektsamarbejde med virksomheder – derfor er det en god ide!

Projektsamarbejde - hvorfor er det en god ide? Det kan være en fordel at lave et projektsamarbejde med en virksomhed, når du skal skrive projekt eller speciale. Dels får du en praktisk erfaring, som du kan skrive på dit CV, og dels får du vigtige kontakter, som måske kan føre til et studiejob eller en ansættelse, når du er færdiguddannet. Det kan også hjælpe dig til at blive afklaret om, hvilken vej du skal tage…

Køb dig (ikke) til et 12-tal!

Derfor er det dumt at købe et projekt... Køb ikke dit projekt - heller ikke selv om du er desperat! Har du svært ved at komme i gang med dit projekt, eller kan du allerede nu se, at du aldrig kommer til at skrive den store, uoverskuelige bunke ord, er der også tjenester på nettet, der direkte tilbyder at skrive dit projekt for dig. Søger du for eksempel på [speciale] på Den Blå Avis, er…

På bibliotek.dk kan du låne bøger fra alle biblioteker – på én gang

Lån bøger på bibliotek.dk Hvad gør du, hvis dit bibliotek ikke har de bøger, du skal bruge? Eller hvis alt er udlånt? På bibliotek.dk kan du finde litteratur til dit projekt på langt de fleste biblioteker i Danmark: Det Kongelige Bibliotek i København, Syddansk Universitetsbibliotek, alle folkebiblioteker osv. Nogle mindre biblioteker er dog ikke med i ordningen, f.eks. uddannelses- og specialbiblioteker. For at kunne låne gennem bibliotek.dk skal du bare være indmeldt på det bibliotek,…

Ny smart funktion: Lad JSTOR finde din litteratur

Er du studerende på en videregående uddannelse, kender du sikkert allerede JSTOR, men måske ikke den nye smarte funktion, der kan finde litteratur for dig. Hvis du erfaring med at søge i artikelbasen, så kan du bare springe direkte ned til Ny smart funktion: Find litteratur med JSTOR's Text Analyzer. Hvad er JSTOR? Kender du ikke JSTOR, så kommer her lige en kort forklaring: JSTOR er en stor database, hvor du kan finde artikler fra over…

Faktalink – en god start på projektet

Brug Faktalink - når du skal i gang med et emne Når du skal sætte dig ind i et nyt emne, f.eks. til et projekt, så kan du bruge Faktalink. Databasen er en samling af artikler om de emner, som mange elever vælger at skrive opgaver og projekter om, f.eks. fattigdom i Danmark, Cubakrisen, Berlinmuren og slaveriet i USA. Mangler du at finde et emne til dit projekt, kan du også gå på opdagelse i…

Gratis projektskabelon

Få styr på hvor de forskellige afsnit skal stå i dit projekt Brug en projektskabelon til at få overblik over dit projekt! Er du i tvivl om, hvor i projektet du skal skrive de forskellige afsnit, eller er du ikke en haj til Word, så får du her en gratis projektskabelon. Den indeholder alle de overskrifter, du skal huske at have med, og der er allerede lavet plads til indbinding og sat sidetal ind. Det…

Hvad kan andre se om dig på internettet?

Hvad ved Google om dig? Når du sender en ansøgning til et job, kan du være helt sikker på, at det første, din potentielle chef gør, det er at google dig. Hvis du gerne vil se, hvad chefen - og alle andre (også din date!) - kan finde om dig, så får du her et trick til at søge oplysninger frem om dig selv på internettet. Sådan søger du på dig selv på internettet Gå…

Slip af med din nervøsitet, når du skal holde et oplæg

Bliver du nervøs, når du skal holde oplæg? Får du klamme håndflader og ondt i maven ved tanken om at skulle holde et oplæg foran din klasse eller en større forsamling? Så får du her fem gode tips, der kan hjælpe dig med at få styr på nerverne. Forberedelse, forberedelse, forberedelse En af de ting der kan stresse, når du skal holde et oplæg foran en større forsamling, er, når du ikke ved, hvad du…

Hvor finder du gratis billeder til opgaver og projekter?

Brug gratis billeder i dit projekt Det er en god ide at benytte billeder og relevante grafiske figurer, diagrammer og tabeller i dit projekt. Det bryder teksten op, så den ikke fremstår som en massiv mur af ord. Det kan også være, at du har brug for et billede til at illustrere din pointe i et foredrag, eller måske skriver du artikler til skolebladet eller universitetsavisen eller lægger posts op på jeres facebookgruppe. Her er…

Sådan får du et sommerferiejob, der ser godt ud på CV’et!

Alle sommerferiejob er gode sommerferiejob! Der findes ikke et dårligt sommerferiejob! Om du skal bruge din sommerferie som bartender, lagermedarbejder eller rengøringsassistent, vil det altid være et plus på dit CV. Når du engang er færdiguddannet, vil det være en fordel, at du kan vise din kommende chef, at du ikke bare har set alt på Netflix. Du giver et indtryk af, at du ikke er bange for at tage fat og kan arbejde sammen…

Sådan går du til mundtlig eksamen i dit projekt

Efter det store projekt, f.eks. SRP eller bachelorprojektet, er afleveret, begynder overvejelserne om, hvordan man egentlig skal gå til mundtlig eksamen i et projekt. Det kan være forskelligt fra uddannelse til uddannelse, hvordan forsvaret af projektet foregår. Disse helt generelle tips kan du bruge til alle mundtlige eksaminer, hvor du skal forsvare en skriftlig opgave. Den mundtlige eksamen i den skriftlige opgave Den mundtlige eksamen varer normalt ca. en halv time i alt. Den mundtlige…

Sådan tjekker du din egen tekst for plagiat

Et eksempel på plagiat fra det virkelige studieliv Tre studerende havde skrevet bachelorprojekt sammen. To af dem meget flittige og med helt styr på indhold og referencer. Den tredje afleverede også sin del af teksten. Da projektet ved aflevering blev kørt igennem en plagiatscanner, var der hele afsnit af dennes tekst, der var skrevet direkte af fra lærebøger og internettet. Fordi studiegruppen ikke havde angivet, hvem der var ansvarlige for de forskellige afsnit, blev bedømmelsen…

5 nemme tricks til Google, du skal kende!

Lav effektive søgninger på Google Det er ikke svært at få 13 millioner resultater på Google: bare skriv et vilkårligt ord og klik på enter! Men hvem gider at kigge 13 millioner sider igennem for at se, om det rigtige svar står her? Google er god til mange ting, og vi bruger den alle sammen. Det svære ved at google er dog at finde præcis det, du leder efter og få sorteret alt det uvæsentlige…

Læs “Legatsøgning for studerende” – gratis!

Søg legater til studerende Kom godt i gang med legatsøgning! Mange studerende kender desværre ikke til mulighederne for at søge økonomisk støtte fra fonde og legater. Det er en skam, for alene i Danmark findes der over 20.000 legater, og oveni kommer de mange støttemuligheder i Norden og EU. At søge fonde og legater er et godt supplement til SU’en og en stor hjælp til de studerende, der gerne vil gøre noget ekstra eller se…

Sådan søger du legater til et studieophold i udlandet

Søg legater til studieophold Skal du læse et eller flere semestre af din uddannelse i udlandet, er der mange fonde og legater, der gerne vil hjælpe dig med at komme af sted. Og et studieophold i udlandet er da også en rigtig god ide. Det giver både mere erfaring og et ekstra forspring i jobsøgningskøen, når studiet er bestået. Du får også en større indsigt i faget og et netværk i det faglige miljø. I…

Sådan laver du en litteraturliste

Hvorfor skal du lave en litteraturliste? Formålet med din litteraturliste er at vise, hvad du har brugt som grundlag for at skrive dit projekt. Litteraturlisten skal indeholde henvisninger til alle de informationer, som du ikke selv har testet dig frem til gennem undersøgelser. Med andre ord skal det være muligt at skelne mellem de steder, hvor du selv har opfundet den dybe tallerken, og så de steder hvor du har din viden fra andres arbejde.…

DERFOR bør du ikke have Wikipedia på din litteraturliste

Hvorfor må du ikke bruge Wikipedia på din litteraturliste? Googler du et hvilket som helst emne, kan du næsten altid være sikker på, at Wikipedia kommer op i søgeresultaterne som noget af det første. Og her er det da også nemt og hurtigt at finde viden om et emne - men der er flere gode grunde til, at du ikke bør sætte Wikipedia på som kilde i din litteraturliste. Wikipedia siger det selv I et…

Studenter-BINGO

Trænger du til et lille afbræk i studierne – så spil BINGO! Der kommer hele tiden nye bingoplader her på siden, så kig forbi igen. Forelæsnings-BINGO [/vc_column][/vc_row]

Hvor meget må du copy/paste fra andres projekter?

Det er fristende lige at copy/paste Når du går i gang med at skrive projekt og begynder at søge litteratur, så finder du måske også andre studerendes - virkelig gode - projekter. Her kan det være fristende at copy/paste en lille sætning her og genbruge en god formulering der... Men hvor meget må du egentlig "låne" fra andres projekter? Hvornår er der tale om plagiat? Når du skriver dit projekt, skal du ofte bruge viden…

Sådan finder du hurtigst masser af litteratur til dit projekt

Hvordan finder du nemt og hurtigt en masse god litteratur til dit projekt? Forestil dig, at du skal skrive et projekt om arkitekturen i Tyskland under Hitler. Det er svært umiddelbart at finde noget brugbar litteratur, men kan du finde en artikel, en bog eller et andet projekt om emnet, hvor der måske er 25 brugbare bøger og artikler på litteraturlisten - så er du i gang. Herefter er det bare at bestille dem hjem…

Hvor kan du købe billige studiebøger?

Her finder du billige studiebøger Leder du efter billige studiebøger? En af de virkelig store poster i et SU-budget er dit pensum. På nogle studier kan litteratur til et enkelt semester nemt løbe op i 4000-5000 kr. Selv med hjælp fra legater til et finansiere bogindkøbet kan det stadig virkelig trække tænder ud at skulle købe al litteraturen fra pensumlisterne. Der er dog både lettere måder at skaffe sig billige studiebøger på, og her kommer…

Sådan vælger du et godt emne til dit bachelorprojekt

Hvilket emne vil du skrive om? Vil emne skal du vælge til dit projekt? Starten på bachelorprojektet ligger lige rundt om hjørnet, og du har sikkert allerede spurgt dig selv, hvad du egentlig skal skrive om. Når der er frit valg på alle hylder - hvad er så det bedste emne? Her kommer nogle gode tips, der kan hjælpe dig med at vælge et emne, der får dig godt igennem bachelorprojektet. Hvad er et godt…

Skal du i gang med at skrive bachelorprojekt?

Kom godt i gang med at skrive bachelorprojekt Skal du i gang med at skrive bachelorprojekt i næste semester, er der masser af hjælp til at komme i gang her! Læs om den gratis bog, der kan hjælpe dig igennem dit bachelorprojekt og få også tips til andre gode steder, der kan hjælpe dig igennem din projektperiode. Bachelorprojektet - sådan gør du! Igennem mange år har jeg som bibliotekar hjulpet studerende, der skulle skrive bachelorprojekt.…

Det her skal du bruge din formiddag på inden eksamen

Gør dig klar til eksamen Timerne, fra du vågner om morgenen, til du endelig skal ind og trække dit spørgsmål i eksamenslokalet, kan godt føles som flere år. Måske er du fuld af nervøsitet og stress over, hvordan det mon kommer til at gå. Men der er flere ting, du kan gøre for at finde ro og forberede dig på den kommende eksamen. Find ud af, hvad der virker Måske har du hørt rådet om,…

Nytårsforsæt: At være en bedre studerende

Lav et nytårsforsæt for dine studievaner Har du et nytårsforsæt for dine studievaner? Vil du gerne gøre noget seriøst ved studierne og få bedre karakterer? Eller er du altid bare én opgave og én forelæsning bagud - og ret træt af den dårlige samvittighed? Beslut dig for, at nu er det nu Årsskiftet og det obligatoriske nytårsforsæt er dog ikke en magisk trylleremse, der automatisk giver dig bedre studievaner. At tage beslutningen og sige ”Nu…

Skal du selv finansiere din videreuddannelse?

Søg legater til din videreuddannelse Har du brug for økonomisk tilskud til din efter- eller videreuddannelse, f.eks. et diplom- eller mastermodul? Eller måske støtte til kurser, en ny computer, studierejser i udlandet eller et projekt? Hvis det er din drøm, skal du vide, at det er muligt at søge legater, der kan hjælpe dig på vej mod dit mål. Søg legater til efteruddannelse I Danmark findes der over 20.000 legater, hvoraf mange er øremærket til…

Sådan gør du dit bachelorprojekt klar til aflevering

Gør dit bachelorprojekt helt færdigt Er du ved at samle de sidste løse ender i dit bachelorprojekt? Og mangler du en tjekliste, der kan fortælle dig, om du har husket at få det hele med? Den tjekliste - og mange andre gode tips til bachelorprojektet - finder du i Bachelorprojektet - sådan gør du! Hvad kan du få svar på i bogen? Bachelorprojektet – sådan gør du! er en oversættelse mellem videnskabs- og forskningsteori, en…

Ny bog: Sådan skriver du projekt – for stx, hf, hhx og htx

Sådan skriver du projekt - for de gymnasieale uddannelser Skal du skrive SRP, SSO, DHO eller et af de andre store, skriftlige projekter, så kan Sådan skriver du projekt hjælpe dig igennem projektarbejdets faser. Har du brug for hjælp til at få struktur på dit projekt - eller til bare at komme i gang - så er det her bogen, du skal læse! Om bogen Sådan skriver du projekt beskriver helt præcist hvordan du kommer…

Få succes med din vejledning

Få det bedste ud af din vejledning Går du hjem fra vejledermødet og kommer i tanke om alle de spørgsmål, du også gerne ville have stillet? Eller gik der lidt for meget kaffe og personlige anekdoter i den? Så læs her, hvordan du får det bedste ud af din vejledning. Forbered dig på til vejledermødet Når du skal mødes med din vejleder, er din egen forberedelse til mødet en del af forsætningerne for, at det…

Billig studentermad: Romkugler

Kun de bedste råvarer kan bruges! (Opskriften giver 10 store romkugler eller 20 små.) Efteråret er over os, og derfor har du da fortjent lidt godt at hygge dig med. Forbered dig på disse romkugler, eller trøfler, smager præcis som dem, du køber hos bageren! Hemmeligheden er gode råvarer, i dette tilfælde de klassiske tankstationskager: mazarintærte og hindbærrouladen. Ingredienser 1 mazarintærte 1 hindbærroulade 2 spiseskefulde hindbærmarmelade 2 centiliter romessens 2 spiseskefulde kakaopulver Pynt, f.eks. kokosmel eller krymmel…

Ferie på SU-budget: Aarhus

Tag på en billig ferie i Aarhus Der er mange muligheder for at holde en billig ferie i Smilets By. Og der er lige så mange gode grunde til at gøre det! Den smukke Aarhus Å, der snor sig igennem byen, og udsigten fra Domkirketårnet, ligesom byens mange museer og restauranter også i dén grad er værd at skrive hjem om. Husk at bestille Orange DSB-billetter på www.dsb.dk/orange, hvor du kan finde billige billetter. Hvad…

Dette er det allervigtigste i dit projekt – du ved det bare ikke!

Det vigtigste i dit projekt Hvad er det allervigtigste i dit projekt? Der, hvor du virkelig kan gå fra okay til top-dollar-i-orden og vise, at du har fuldstændig styr på tingene? Er det et perfekt opsat projekt, helt uden stavefejl, som du har gennemlæst til bevidstløshed? Måske... og det kan i hvert fald ikke skade. Er det så metoden, konklusionen, alle dine virkelig lange lixtals-venlige ord? Ja og nej, alle dele er vigtige, men uden…

Jeg betalte ikke selv for mine studiebøger!

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Hvad er forskningsmetode?

Hvad er forskningsmetode - og hvorfor kan du ikke bare skrive, hvad du selv synes? Forskningsmetode handler om, hvordan du kommer fra problemformulering til resultater, med andre ord: hvordan du vil finde et svar på det spørgsmål du stiller i problemformuleringen. Forskningsmetode er de rammer, der er enighed om at man skal arbejde indenfor, når man skriver videnskabeligt. Mere generelt er metode læren om de fremgangsmåder, du kan benytte, når du skal indsamle, bearbejde, og…

Overspringshandlinger – sådan siger du farvel til dem!

Er du styret af dine overspringshandlinger? Mange studerende har det rigtig store problem, at de simpelthen bare ikke kan komme i gang, fordi de lider af en reel skriveblokering. Ofte er det ikke noget, der bliver talt højt om. Det er pinligt at udsætte projektet til sidste øjeblik, aldrig få læst pensum til tiden eller aflevere noget, der ikke var helt godt - bare fordi det var svært at komme i gang. I stedet for…

Sådan holder du styr på dine penge

Få et overblik over dine penge En af de ting, der kan give mange studerende hovedbrud, er økonomien. Her får du værktøjerne til at lægge et budget og få et overblik over din økonomi. Hvad koster dine forsikringer om måneden? Og om året? Hvad har du råd til at betale i telefonabonnement? Og hvor stort er dit rådighedsbeløb til alt det løse? Hvordan lægger man et budget? Hvis du ikke har lagt et budget før, så…

Skriveblokering – 4 gode tricks til at slippe af med den!

Slip af med din skriveblokering Har du en skriveblokering? Du kender det måske desværre alt for godt. Du startede med de bedste intentioner, slukkede for telefonen og satte dig foran computeren. Kaffen var hentet, dokumentet åbnet - og så... ingenting. Efter et kvarter er der ikke kommet et eneste ord på papiret. Din hjerne er helt tom eller ét stort tankemylder af ubrugelige ideer. Imens nærmer deadline sig, og jo mere du stresser dig selv,…

Sådan læser du gratis e-bøger på eReolen

Læs e-bøger på eReolen Læs e-bøger om studieteknik og legatsøgning på eReolen! Hvis du gerne vil læse bøgerne fra Hvad vil du vide? lige nu, uden at skulle forbi biblioteket eller boghandlen, så ligger de på eReolen. Her kan du låne dem ganske gratis. Ved du ikke, hvad eReolen er - så læs med her! eReolen eReolen er det digitale bibliotek, der aldrig lukker. Her kan du låne, læse og lytte bøger på din smartphone,…

Ferie på SU-budget: København

Hold en billig ferie i København Der er nu ikke noget som en tur til København! Og der sker hele tiden noget med koncerter, gadefester og udstillinger, for ikke at nævne de utallige caféer og restauranter – og mulighederne for at shoppe. Ja, København er en fantastisk by - men også virkelig dyr! Trænger du til at komme en tur til hovedstaden, så kommer her en guide til et besøg i København for dig, der…

Billig studentermad: Squash-tærte

Sådan laver du en squash-tærte Ca. 4 portioner. Kan fryses. Om efteråret kan du finde kæmpesquash til næsten ingen penge. Squash er ikke verdens mest spændende grøntsag, og de gør ikke rigtigt noget ved en gryderet. Til gengæld kan du med et minimum af kreativitet og lidt mere ost fremtrylle en ret, som både er sund og virkelig velsmagende. Tærten her er rigtig godt til et stykke kylling eller til frikadeller, eller hvis du er…

De 3 vigtigste ting, du skal vide om metode!

Metode - hvad er det? Hvad skal du vide om metode? Projektets metode er noget, som mange studerende kæmper med. Når projektets metodeafsnit skal skrives, så er der helt tomt, både på papiret og i hjernen. Måske er du en af dem, der synes, det er pinligt at spørge, for det burde du da vide. Så i stedet for at række fingeren op til forelæsningen eller få din vejleder til at forklare det én gang…

Ferie på SU-budget: Fest og kultur i Hamburg

Hold en billig ferie i Hamburg Vil du gerne ud og opleve noget med et relativt lille budget, så er Hamburg oplagt! Desværre er det en by, som mange kun har set fra motorvejen med 130 km i timen, men her er både fest og farver, kultur og masser af seværdigheder for de historie-interesserede. Hamburg ligger ca. to timer fra den danske grænse, og du kan komme dertil med både fly, tog og bus. Hvad…

Sådan kommer du fra emne til problemformulering

Lav en god problemformulering Det er snart sæson for de store projektopgaver. Måske ved du allerede nu, hvad du skal skrive om. Men hvordan kommer du fra et rigtig godt emne og frem til en problemformulering? En problemformulering, du kan bruge til at arbejde dig igennem projektet med? Hvad er problemet i problemformuleringen? Det vigtigste, du skal vide om problemformuleringen, er, at den, som navnet antyder, skal indeholde et problem. Det skal være noget du…

Billig studentermad: Spaghetti med kødsovs

Opskrift på spaghetti med kødsovs Ca. 4 portioner (1-2 hvis du er en meter over skuldrene og træner håndbold hver dag). Kan fryses. Er du træt af spaghetti med ketchup, eller vil du bare gerne have nem aftensmad, så kommer her opskriften på en kødsovs, der smager af italienske mama'er! Kødsovsen kan bruges til rigtig meget: spaghetti-kødsovs, lasagne, pizza og som fyld til madpandekager, med bønner i som chili con carne, med kartoffelmos ovenpå i…

Få det perfekte studiejob!

Hvilket studiejob skal du vælge? Allerførst skal det siges, at der intet er i vejen med at svinge burgere, sidde ved kassen i supermarkedet eller stable frugt på et lager. Uanset hvilket studiejob du vælger, vil det give dig helt essentielle kompetencer i at være på arbejdsmarkedet. Kompetencer, du kan bruge, når du engang er færdig med dine studier. Hvis du kan finde tiden til det mellem forelæsningerne, pensumlæsningen og fredagsbaren, så få dig et…

Billig studentermad: Brusebadsboller

Hurtige og nemme boller - til morgenmaden, madpakke og fryseren 15 stk. Kan fryses. Brusebadsboller er geniale! Kender du det der med, at man søndag aften opdager, at der ikke bare er ét eneste stykke brød til madpakken mandag morgen? Hvis du har en pakke gær i køleskabet eller lidt tørgær, så kan du altid lige røre en gang brusebadsboller sammen. Der skal ikke engang æltes, det er bare: skål, hæld, rør. Hæv og sov,…

4 sjove ting du kan lave i din nye studieby

Lær din nye studieby at kende Velkommen i din nye studieby! Sommerferien er store flytte-dag for mange nye studerende,  og de store studiebyer fyldes med forventningsfulde unge. Måske er du også en af dem, der glæder sig til at tage hul på din uddannelse. Men måske synes du også, at alt det med at starte et helt nyt sted godt kan være op ad bakke. Udover at få de praktiske ting på plads med at…

7 måder du kan tjene penge på i din sommerferie – når du har lyst!

Pas dit arbejde - når det passer dig Leder du efter nye måder, du kan tjene penge på, så læs med her! Sommerferien er lige om hjørnet, og den fornuftige studerende ville nok bruge tiden fra nu af og til semesterstart på at få tjent en masse penge, der kan supplere SU’en i det næste studieår. Men… hvad med stranden, festivalerne, grill i parken og kølig rosé, friheden - ja, alle de andre ting, som…

Hvordan finder jeg den nyeste viden til min eksamen?

Find den nyeste viden om dit emne Har du læst indlægget Hvordan forsvarer jeg mit projekt til eksamen? - så har du sikkert også bidt mærke i anbefalingen om at finde noget nyt at tale om til den mundtlige eksamen i projektet, men hvor finder man det? Hvor kan du finde ny viden? Der er flere steder, hvor du kan finde den nyeste viden om dit emne. Det mest oplagte sted er i dit eget…

Hvordan søger jeg legater?

Hvordan får du et legat?  Skal du læse en del af din uddannelse i udlandet, så kan du sandsynligvis få dækket nogle af dine udgifter med legater. Mange fonde vil gerne hjælpe studerende med at komme af sted på udlandsophold, og men det kræver, at du ved, hvor du finder de relevante legater, og at du sender en velskrevet ansøgning. De bedste steder at lede er i en af legatbaserne, f.eks. på www.so.dk/legater. Her kan…