Kildekritik

Hvad er kildekritik?

ArkivKildekritik er en disciplin i sig selv. I projektets metodeafsnit skal du redegøre for, hvilke hovedkilder dit projekt bygger på, og hvorfor du har valgt at medtage dem, men den proces begynder faktisk allerede, når du søger efter materiale. Hvilke kilder er mest relevante og pålidelige – kan du tro på det? Det er det, kildekritik handler om. Hvilke kilder er mest relevante og pålidelige?

Regel nummer ét omkring kildekritik er, at det ikke er en troværdig kilde, hvis ingen vil lægge navn til. Udover det er der flere aspekter, som du skal overveje, når du vurderer en kilde.

Tjekliste til kildekritik

  • Hvem er forfatteren? Hvor er denne ansat?
  • Vil forfatteren gerne have dig til at mene noget bestemt?
  • Er det forskeren selv, som skriver om det, eller er det bearbejdet til en artikel i et ugeblad?
  • Undersøgelsens grundlag og metoder
  • Er der andre, der har citeret forfatteren?
  • Er der andre kilder, der fortæller det samme?
  • Årstallet på kilden: er der kommet ny viden?
  • Er informationerne dokumenteret med referencer?
  • Bliver andre synspunkter inddraget, eller er der kun lukket og ensidig argumentation?
  • Kan du kort sagt tro på oplysningerne i kilden? Hvorfor?

 

Læs også: Kildekritik på internettet