Samfundsfag

SamfundsfagSkal du bruge statistik til dit projekt eller finde den gældende lovgivning på et område? Her på siden kan du finde viden om Det danske samfund, Erhverv, Lovtekster og Verden. Klik på linksene og kom direkte til den rigtige sektion.

Det danske samfund

Borger.dk (gratis)

borger.dk giver dig information om det danske samfund, styrelser, instanser og fortolkning af love. Du kan bl.a. læse om boligstøtte, straffeattester og statsborgerskab. Du kan bruge borger.dk til både at få letforståelige tekster om samfundsforhold, og også til at få et overblik over dine personlige forhold, søge SU og EU-sygesikringskort.

Vejledning

eKurser

Danmarks Statistik (gratis)

Danmarks Statistik giver dig en viden om samfundsforhold i Danmark. Du kan enten benytte de forskellige emneindgange og færdige publikationer, eller du kan selv lave et udtræk i Statistikbanken. Har du brug for hjælp, kan du sende dit spørgsmål på siden.

Vejledning

YouTube

Samfundsfaget.dk (UNI-login / bibliotekslogin)

Samfundsfaget.dk er et samfundsfagligt opslagsværk, hvor du kan læse om samfundets problemstillinger, bl.a. om flygtninge, handel og politik. Teksterne indeholder litteraturlister med henvisninger til videre læsning, videoklip og links.

Surveybanken (gratis)

SurveyBanken er etableret af Aalborg Universitet, der har stor erfaring med indsamling og analyse af spørgeskemaundersøgelser. SurveyBanken gør en række af disse undersøgelser direkte tilgængelige. I SurveyBanken kan du også lave egne analyser af danskernes holdninger; f.eks. til arbejde, velfærdsstat, politikere, indvandring etc.

Erhverv

Greens Bisnode (UNI-login / bibliotekslogin)

Bisnode giver dig indsigt i danske virksomheders regnskabs- og ejerforhold, men du kan også finde informationer om virksomhedernes beliggenhed, relevante telefonnumre og andre kontaktoplysninger. Basen indeholder detaljerede beskrivelser af mere end 7000 af de største danske virksomheder og grundoplysninger om de resterende ca. 120.000 danske virksomheder med regnskabspligt. På dit UNI-login kaldes den Experian.


Kompass (bibliotekslogin)

Kompass giver adgang til søgning på udenlandske produkter og brancher i 66 lande. I alt er mere end 11 millioner virksomheder repræsenteret, og du finder her oplysninger om regnskabsmæssige nøgletal, kontaktpersoner og antal ansatte. Du kan også søge på varenavne og finde ud af, hvor de bliver produceret.

Navne og numre Erhverv (UNI-login)

Navne & Numre Erhverv giver dig virksomhedsinformation på alle danske virksomheder. Her kan du finde kontaktoplysninger, regnskaber, nøgletal, etableringsår, antal medarbejdere, kontaktpersoner, avisartikler om virksomheden og brancheoplysninger.

Orbis (UNI-login)

Orbis er en finansiel virksomhedsdatabase med oplysninger om over 100 millioner virksomheder fra hele verden, inklusiv banker og forsikringsselskaber. Danmark indgår i databasen med godt 250.000 virksomheder.

Web-direct (UNI-login / bibliotekslogin)

Web-direct giver dig virksomhedsinformation om alle momsregistrerede firmaer i Danmark samt offentlige institutioner og personer. Firmaopslagene giver oplysninger om hvilke firmaer, der findes i et bestemt område, fremstiller et bestemt produkt eller eksporterer til et bestemt land. Basen dækker antal ansatte, etableringsår, eksportområder og kreditvurderinger og medtager regnskabstal for de sidste 5 år.

Lovtekster

Folketingets Oplysning (gratis)

Folketingets Oplysning giver svar på spørgsmål om både Folketinget og dets arbejde og om den danske lovgivning. Her kan du bl.a. læser om historisk lovgivning, referater fra debatter i Folketingssalen, eller med svar på, hvilke sager der er på Folketingets dagsorden i den nærmeste fremtid.

Samme sted finder du også Folketingets EU-oplysning, hvor du kan læse om EU.

Retsinformation (gratis)

Retsinformation giver dig mulighed for at søge i alle love og alle regler (bekendtgørelser, cirkulærer m. v.), der udstedes af ministerierne og de centrale statslige myndigheder, samt i Folketingets dokumenter.

Danske lovtekster og lovforslag ligger to forskellige steder, og groft sagt kan man sige, at alle færdige lovtekster ligger på Retsinformation, mens alle arbejdspapirer ligger i Folketingets dokumentsamling:

Folketingets dokumenter (gratis)

Folketingets Dokumenter indeholder Folketingets forhandlinger, lovforslag, redegørelser og svar på § 20-spørgsmål.

EUR-Lex (gratis)

EUR-Lex indeholder lovgivningen for Den Europæiske Union. I denne juridiske database får du adgang til gældende lovgivning, EU-tidende, traktater, internationale aftaler, retspraksis mv.

Vejledning

Guided tour

Verden

Euromonitor (gratis)

Euromonitor er en database med global markedsinformation og et analyseredskab med data og rapporter på tværs af brancher, lande og forbrugere. Basen indeholder 8 millioner internationale markedsstatistikker om brancher, lande og forbrugere, 18.000 markedsanalyser, firmarapporter og landerapporter i fuld tekst.

Eurostat (gratis)

Eurostat er EU’s statistikorganisation, der indsamler statistik fra medlemslandenes statistikorganisationer. Dataene sammenfattes, harmoniseres og publiceres efter fælles regler, så de så vidt kan sammenlgnes, også med data fra de vigtigste lande uden for EU.

Global Issues in Context (bibliotekslogin)

Global Issues in Context belyser nutidige begivenheder og internationale spørgsmål ud fra en global synsvinkel. I basen finder du emnesider og oversigtsartikler om sociale, politiske, militære, økonomiske, miljømæssige, sundhedsmæssige og kulturelle forhold.

Vejledning

Global Issues in Context

Globalis (gratis)

Globalis er et interaktivt verdensatlas, hvor du selv kan lave dine egne kort og grafer. Siden indeholder landeprofiler, statistikker og satellitbilleder, hvor du kan sammenligne de forskellige lande. Du kan også finde temaer om f.eks. Ebola, ligestilling og FN’s 2015 Mål.

Europa World Plus (bibliotekslogin)

Europa World Plus er et elektronisk opslagsværk, som indeholder information om alle verdens lande. Her finder du oplysninger om historie, økonomi og politiske forhold i de enkelte lande samt fakta om store internationale organisationer. Det er desuden muligt at lave sammenlignende statistik om levevilkår og befolkningstæthed.

The World Factbook (gratis)

The world factbook fra CIA giver dig oplysninger om alle verdens lande inden for emnerne: historie, kultur, samfundsforhold, økonomi, geografi, kommunikation, transport og militære anliggende.

Læs også: Her skal du søge – Her starter du

Gem