Hvad er forskningsmetode?

Forsknings-metode

Hvad er forskningsmetode – og hvorfor kan du ikke bare skrive, hvad du selv synes?

Forskningsmetode handler om, hvordan du kommer fra problemformulering til resultater, med andre ord: hvordan du vil finde et svar på det spørgsmål du stiller i problemformuleringen. Forskningsmetode er de rammer, der er enighed om at man skal arbejde indenfor, når man skriver videnskabeligt.

Mere generelt er metode læren om de fremgangsmåder, du kan benytte, når du skal indsamle, bearbejde, og sammenfatte oplysninger, så resultatet bliver viden. Når du skal producere viden, benytter du en videnskabelig metode til at skabe data, f.eks. statistiske værktøjer, kemisk analyse, interview, systematisk observation, psykologisk tolkning og kildekritik.

Forskningsmetode er at skabe viden, du kan tro på

Men hvorfor er det, at du ikke bare kan skrive et projekt om, hvad du tænker, tror og mener om et emne – eller referere hvad andre har skrevet om det? Forskningsmetodens opgave er at kunne producere viden af høj kvalitet. Den metode, du vælger, skal altså kunne give det mest gyldige og pålidelige resultat.

Samtidig skal den forskning, du har udført, også give mulighed for at kontrollere dine resultater. Det er derfor, alle, der arbejder videnskabeligt, undersøger tingene på samme måde.

I den akademiske tradition er der en helt bestemt måde at bedrive forskning på, og det er den tradition, du skriver dig ind i, når du arbejder med dit projekt. Akademisk projektskrivning handler om at:

  • skabe overblik over et emne og afgrænse
  • indsnævre problemstillingen og finde kerneproblemet
  • lokalisere de redskaber og metoder, der skal til for at løse eller analysere problemet
  • vurdere problemet og evt. komme med løsningsforslag
  • konkludere