Få hjælp til din eksamen – 4 gode bøger og en hjemmeside januar 8, 2018 – Slået op i: Eksamen – Tags: , ,

Eksaminerne er i fuld gang, og ligesom alt andet i dit studie er det et spørgsmål om at benytte de rigtige teknikker. Har du brug for hjælp og gode råd til, hvordan du får struktur på din eksamen og styr på nerverne, så kommer der her en række gode bøger og en enkelt hjemmeside, der kan gøre dig helt klar.

Der findes mange bøger med gode råd om at gå til eksamen, og her kommer 3 af de rigtig gode:

Litteratur, der kan hjælpe dig til at få en god mundtlig eksamen

Gandil, Trine L. (2005). Eksamen – mundtlig og skriftlig eksamen på videregående uddannelser. Frederiksberg: Samfundslitteratur
Note: Bogen forklarer, hvordan du bliver bedre til at gennemskue hvilke krav der stilles til eksamen, og hvordan en eksamen skal gribes an. Her kan du læse alt om eksamenstilmelding, prøveformer, pensumkrav, studieordningens krav, karakterskala og praktiske eksamensforhold.

Eksamen – mundtlig og skriftlig eksamen på videregående uddannelser – Trine L. Gandil

Hørdam, Britta; Hundborg, Steen & Christiansen, René B. (2011). Eksamen & censur i professionsbacheloruddannelserne: en håndsrækning til vejledere, eksaminatorer, censorer og studerende. København: Unge Pædagoger
Note: Bogen henvender sig specifikt til professionsbacheloruddannelserne, men alle studerende, der skal eksamineres, kan få glæde af den. Især kapitlerne om eksamen giver en god indføring i, hvordan vejleder og censor bedømmer dig til eksamen, og hvordan du kan forberede dig på deres spørgsmål.

Eksamen & censur i professionsbacheloruddannelserne: en håndsrækning til vejledere, eksaminatorer, censorer og studerende – Britta Hørdam, Steen Hundborg & René B. Christiansen

Pape, Thomas (2010). Træn dig til en god eksamen. Århus: TURBINE forlaget
Note: Bogen henvender sig til studerende på forberedende og videregående uddannelser og handler om, hvordan du fysisk og mentalt kan træne dig op til eksamen. Med mange praktiske råd og anbefalinger til gode vaner.

Træn dig til en god eksamen – Thomas Pape

Stray Jørgensen, Peter & Hvass Helle (2014). Synopsiseksamen og andre mundtlige eksamensformer med skriftligt materiale (2. udg.). Frederiksberg: Samfundslitteratur. (Studietenikserien)
Note: Bogen tager udgangspunkt i de eksamener, der kombinerer de mundtlige og skriftlige elementer. F.eks. synopsiseksamener, mundtlige fremstillinger og forsvar af ting som bachelor, speciale og projekter. Bogen handler både om den skriftlige opgave, oplægget i den mundtlige del af eksamen og om hvordan man i det hele taget håndterer en eksamen. 


Synopsiseksamen og andre mundtlige eksamensformer med skriftligt materiale – Peter Stray Jørgensen & Helle Hvass

– og en enkelt hjemmeside

Nu handler denne artikel godt nok om bøger, men Thomas Pape, forfatteren til Træn dig selv til en god eksamen, har lavet en virkelig god hjemmeside, der handler om alle aspekter om at gå til eksamen. Ud over et tilbud om professionel vejledning kan du her også læse mange spændende og brugbare artikler om eksamensangst, præsentationsteknik og forberedelse. Læs mere på SPINE: www.spine.dk.

« Sådan kommer du i gang med at søge legater (- og det er nemmere, end du tror!)
Google Scholar – find hurtigt og nemt videnskabelige artikler »